Rovné příležitosti žen a mužů

 • Výbor pro prevenci domácího násilí preferuje posílení ochrany oběti v rámci celkové novely trestního řádu

  • Datum:18.09.2008
  Džamila Stehlíková na jednání o prevenci násilí
  Senát vrátil k dopracování návrh senátorky Gajdůškové posílit ochranu oběti domácího násilí zavedením výslechu poškozeného v režimu neodkladného úkonu a to již v případě podezření na trestný čin týrání osoby žijící ve společné domácnosti.
 • Trestní řád bude lépe chránit oběti domácího násilí

  • Datum:15.09.2008
  Džamila Stehlíková a Alena Gajdůšková na jednání Výboru pro prevenci domácího násilí
  Výbor pro prevenci domácího násilí doporučil posílit ochranu oběti domácího násilí v rámci nově připravovaného trestního řádu a zákona o obětech.
 • Rovnost mužů a žen v České republice

  • Datum:28.07.2008
  • Zdroj:Radiožurnál
  • Autor:Vít Dvořák
  Petr Pavlík a Džamila Stehlíková na tiskové konferenci o genderové problematice
  Muži a ženy si v Česku pořád nejsou rovni, pokud jde o pracovní příležitostí nebo odměňování. A vláda podceňuje kritiku, která by tento stav pomohla zlepšit. Obvinění, s nímž před několika dny přišly nevládní organizace ve třetí stínové zprávě, na toto téma dnes před novináři odrážela ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková za zelené.
 • Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku

  • Datum:28.07.2008
  Džamila Stehlíková
  Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde. Výsledky společné tiskové konference odborníků, zástupců neziskového sektoru a státní správy.
 • Stehlíková chce dostat do vedení firem třetinu žen

  • Datum:26.07.2008
  • Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/stehlikova-chce-dostat-do-vedeni-firem-tretinu-zen-fwr-/domaci.asp?c=A080726_091123_zahranicni_jan
  • Autor:MF Dnes
  rodina pospolu - také cesta k rovným šancím žen a mužů
  Česko pořád zaostává za Evropou, pokud jde o rovné příležitosti mužů a žen. Ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková chce proto prosadit, aby ve vrcholných manažerských funkcích - včetně politiky - bylo nejméně 30 procent žen. Takový je evropský průměr a Česko je těsně pod touto hranicí.
 • Stehlíková: Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku. Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde

  • Datum:14.07.2008
  • Zdroj:http://ekolist.cz/txt_tzpr_full.stm?x=2105363
  • Autor:Stehlíková
  Odborníci a též zástupce neziskového sektoru předali dnes ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů za období 2006 - 2008. Zpráva mapuje situaci v České republice v porovnání s dalšími státy a navrhuje konkrétní kroky podpory rovných příležitostí žen a mužů. Navrženými doporučeními se bude zabývat Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
 • Stalking - konečně zájem o pronásledované?

  • Datum:20.06.2008
  Pronásleduje ji...
  Výbor pro prevence domácího násilí se soustředí na problematiku týrání a zneužívání seniorů
 • Výbor pro prevenci domácího násilí zhodnotil účinnost nového zákona

  • Datum:18.01.2008
  sama?
  V pátek 18. ledna se uskutečnilo zasedání Výboru pro prevenci domácího násilí za účasti ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové. Na tiskové konferenci byly následně představeny výsledky účinnosti zákona č. 135/2006 Sb. o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí, který nabyl účinnosti 1. ledna 2007.