Rovné příležitosti žen a mužů

Rovnost mužů a žen v České republice

  • Date:28.07.2008
Petr Pavlík a Džamila Stehlíková na tiskové konferenci o genderové problematice
Muži a ženy si v Česku pořád nejsou rovni, pokud jde o pracovní příležitostí nebo odměňování. A vláda podceňuje kritiku, která by tento stav pomohla zlepšit. Obvinění, s nímž před několika dny přišly nevládní organizace ve třetí stínové zprávě, na toto téma dnes před novináři odrážela ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková za zelené.
Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny /Strana zelených/
--------------------
Dobrý večer.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
A poslouchá nás také poslankyně ČSSD Anna Čurdová ze sociálního výboru sněmovny. I vám dobrý den.

Anna ČURDOVÁ, poslankyně ze sociálního výboru sněmovny /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Paní mistryně, vy prý dáváte autorům té kritiky částečně zapravdu. V čem přesně?

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny /Strana zelených/
--------------------
Především mají pravdu v tom, že velkým problémem naší země, že stále nebyl přijat  antidiskriminační zákon, respektive nebylo ještě přehlasováno veto prezidenta republiky. Já věřím pevně, že to právní zajištění rovných příležitostí přijde nejpozději v září tohoto roku. Pak dávám zapravdu autorům zprávy v tom, že finanční ohodnocení, že je o pětinu nižší, než mužů, často i za stejnou práci a taky pochopitelně zastoupení žen ve špičkových pozicích, ať už politického či hospodářského života je extrémně nízké, což znamená plýtvání talenty, které tady máme a pochopitelně i ekonomický ztráty.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Paní poslankyně Čurdová, slyšeli jsme kritiku takříkajíc do vlastních řad, není to nejlepší důkaz obratu k lepšímu?

Anna ČURDOVÁ, poslankyně ze sociálního výboru sněmovny /ČSSD/
--------------------
Já si stoprocentně myslím, že není, protože paní ministryně sice přiznává, že tady jsou nedostatky a dává v některých věcech zapravdu kritikům, ale ona je od toho, aby činila. A proč například za dva roky ještě nemáme na stole některé zákonné normy, které by třeba mohly pomoci zvýšit počet zastoupení žen v rozhodovacích procesech, to znamená, třeba v těch volených, vždyť třeba by to na poprvé neprošlo, ale rozhodně by to vyvolalo diskusi a hlavně přivedlo by to veřejnost k té diskusi, aby si třeba tady lámaly některé stereotypy a mýty, které v české společnosti stále ještě existují.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Paní ministryně, je přeci na vás, abyste tuhle agendu tlačila na vládě co nejvýš, nikdo vás neposlouchá?

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny /Strana zelených/
--------------------
Já chci říci, že paní Čurdová byla mojí předchůdkyní na pozici předsedkyně rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Může za to také?

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny /Strana zelených/
--------------------
... nejenom, že nekonala, ale ani rada se prakticky nescházela, na rozdíl ode mě, když se scházíme pravidelně a podali jsme už čtyři legislativní návrhy jako rada, ten poslední byl stalking, který je již projednáván v Poslanecké sněmovně a věřím, že i poslankyně Čurdová podpoří zařazení nebezpečného pronásledování jako boj proti domácímu násilí, respektive jeho pokračování v Poslanecké sněmově. Nejde změnit společnost ze dne na den, paní poslankyně, ty kulturní stereotypy přetrvávaly zde staletí a to, že změna k lepšímu je pomalá, nicméně je, nemůžeme popírat, protože již v manažerských pozicích máme třicet procent žen, což je vysoko a ta zaměstnanost žen je padesát sedm procent a zbývají nám pouze tři procenta, abychom splnili kritéria Evropské unie, pokroky děláme, nicméně nejde to ze dne na den.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Paní poslankyně, cítíte svůj díl viny?

Anna ČURDOVÁ, poslankyně ze sociálního výboru sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ne, necítím, a musím naprosto odmítnout kritiku paní, paní Džamily Stehlíkové, že se nescházela Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Nekonala také řekla.

Anna ČURDOVÁ, poslankyně ze sociálního výboru sněmovny /ČSSD/
--------------------
A nekonala. To není pravda. Paní ministryně, buďte tak hodná a nastudujte si naprosto přesně a jasně, co všecko za minulá období Rada vlády pro rovnost příležitostí žen a mužů udělala. Já mohu přivítat například váš návrh na stalking a jsem ráda, že jste ho navrhla, protože vy, kdybyste ho nenavrhla, tak bychom s podobným návrhem v rámci projednávání zákona na Poslanecké sněmovně přišli my jako sociální demokraté, jediné, s čím s vámi mohu souhlasit, je to, že stereotypy a konzervatismus české společnosti, který je nesmírně a nesmírně hluboký a kterému se ještě připojuje nálepkování /nesrozumitelné/, se velice těžko odbourává. Paní mistryně, to ostatní, si myslím, v tom ostatním si myslím, že nemáte pravdu. Máváte tady statistikami, ale já si myslím, že třeba, co se týká statistik zastoupení počtu žen v rozhodovacích procesech, tak jsme někdy v osmé desítce, kterou v podstatě dává k dispozici Organizace spojených národů, takže tady nejde jenom o ženy v rozhodovacích procesech nebo jenom o ženy - manažerky, i těch máme směrem k Evropské unii žalostný nedostatek a těch třicet procent, o kterých tady hovoříte, já bych je opravdu v té praxi velice ráda viděla.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Paní ministryně?

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny /Strana zelených/
--------------------
Já doufám, že nejenom v oblasti stalkingu podpoříte nás, ale podpoříte především i v antidiskriminační legislativě, věřím, že veto prezidenta bude přehlasováno napříč politickým spektrem, co se týče nízkého zastoupení žen v politice, bezesporu pravdu máte, jsme na sedmdesátém čtvrtém místě a zde lze podotknout, že je zapotřebí, aby politický strany věnovaly se ženám ve svých řadách, aby pomohly jim sladit pracovní život, profesní život, možná i ten politický.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Dámy, promiňte, jste sice obě dvě ženy, ale před chvílí jsme to od odborníka ve zprávách slyšeli, nejhorší situace o tom, o čem mluvíme, tedy o rovných příležitostech žen a mužů, je právě u vás, v politice, proč jste s tím něco už neudělaly?

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny /Strana zelených/
--------------------
Ano, tak teď mluvím o tom, že ty politický strany jsou suverénní, nelze vládním prohlášením vydat nařízení, že každá strana má činit tím způsobem, aby zajistila rovné zastoupení žen. Strana zelených v tom, myslím si, že je nejdál a máme kvóty na kandidátkách a má to i výsledek, protože zelených poslankyň i zelených zastupitelek je poměrně mnoho, ale tohle to není ještě všechno, protože problémem je, že právě v politice často převládá předsudek, že muži mají ty vůdčí schopnosti a když žena uvažuje o tom, že bude kandidovat na pozici nejvyšší, často ani se k tomu neodváží, protože politika není považována za záležitost ženskou, je to klasická mužská práce. A právě proto ten kulturní stereotyp, který sdílí Česká republika s řadou jiných zemí, například s Francií, nás odsouvá na takový místo.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Prosím, buďme spravedliví, nechme přesně mluvit paní poslankyni. Paní poslankyně, u vás v ČSSD ta situace, co se poměru mužů a žen, taky není příliš růžová, navíc vy se v politice pohybujete už dost dlouho na to, abyste se mohla snažit to změnit, moc to asi nepomohlo, ta vaše případná snaha.

Anna ČURDOVÁ, poslankyně ze sociálního výboru sněmovny /ČSSD/
--------------------
Samozřejmě, pane redaktore, my máme vnitřní kvóty, momentálně v téhle té chvíli v rámci ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Plníte je?

Anna ČURDOVÁ, poslankyně ze sociálního výboru sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ano, plníme je, vždycky jsme je plnili, v tuhle tu chvíli se dokonce uvažuje nad tím v rámci modernizace strany, že dojde ke zvýšení, protože jsou to kvóty pro vnitřní orgány strany, které tvoří pětadvacet procent, ale musím dodat, že pokud jsme byli u vlády, tak dokonce jsme i vládě podali podnět k tomu, aby se připravoval zákon, který bude víceméně rovnoměrně zastupovat obě dvě pohlaví. Takže já si nemyslím, že je to pouze věcí politických stran, ale že to je i věcí vládnoucí reprezentace, jakým způsobem k rovnosti příležitostí a zastoupení žen v rozhodovacích procesech postupuje. Já jsem v rámci sociální demokracie i vedoucí takzvaného modernizačního genderového týmu, který předložil celou řadu opatření, která, jak doufám, budou v následujícím období realizována, ale samozřejmě v politické straně jsou členové takoví, jací jsou a i tam převládá celá řada stereotypních pohledů, které tady jsou. A ještě bych si dovolila nesouhlasit s paní ministryní, co se týká Francie. Francie má jedno z nejmodernějších zákonodárství, které zajišťuje rovnost příležitostí žen a mužů a dokonce uvažují i nad tím, že odbourají takový ten cenzus, kdy do jejich zákonodárného sboru ta strana nemusí sestavit kandidátku na základě /nesrozumitelné/ a může zaplatit pokutu, nicméně, co se týká jejich krajských zastupitelstev, jejich měst, tak ty kandidátky už ze zákona takto sestavovány být musí a ty výsledky v té Francii skutečně jsou.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Já vám, s dovolením, skočím do řeči, máme poslední půl minutu, klíčová, byť asi ne zcela jistě samospasitelná věc, nicméně nejbližší milník nebo jeden z milníků před vámi, antidiskriminační zákon. Podle jedné i druhé, myslíte si, že bude, paní ministryně?

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny /Strana zelených/
--------------------
Pevně věřím, že bude přijat, že veto prezidenta bude přehlasováno a doufám, že i paní poslankyně, která bojuje za práva žen ...

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Paní poslankyně ...

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny /Strana zelených/
--------------------
... podpoří tento zákon.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Jak vy to vidíte?

Anna ČURDOVÁ, poslankyně ze sociálního výboru sněmovny /ČSSD/
--------------------
Pokud, pokud si vládní koalice zajistí hlasy ODS, zelených a KDU-ČSL, tak tak nepochybně bude, sociální demokraté by hlasovali pro naprosto jinou podobu antidiskriminačního zákona a ne tu, která je ve sněmovně vrácena prezidentem.

Vít DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Anna Čurdová, poslankyně za ČSSD. Džamila Stehlíková, ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny za zelené. Oběma vám děkuju, na slyšenou.

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny /Strana zelených/
--------------------
Na slyšenou.

Anna ČURDOVÁ, poslankyně ze sociálního výboru sněmovny /ČSSD/
--------------------
Na slyšenou.

  • Date:28.07.2008
  • Zdroj:Radiožurnál
  • Autor:Vít Dvořák