Rovné příležitosti žen a mužů

Stalking - konečně zájem o pronásledované?

  • Date:20.06.2008
Pronásleduje ji...
Výbor pro prevence domácího násilí se soustředí na problematiku týrání a zneužívání seniorů
Výbor pro prevenci domácího násilí uvítal souhlasné stanovisko ústavně právního výboru sněmovny k návrhu ministerstva spravedlnosti zavést novou skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování (stalkingu) do nového trestního zákoníku. Nejčastěji se jedná o případy, kdy násilí v partnerském soužití nekončí rozchodem a bývalý partner pronásleduje oběť i nadále. Vládou schválená novela trestního zákona obsahovala pouze skutkovou podstatu nebezpečného vyhrožování, která by měla postihnout nejtěžší a nejextrémnější případy nebezpečného pronásledování. Proto bylo zapotřebí podchytit i další případy pronásledování, které se projevují především tím, že pachatel vytrvale vyhledává osobní blízkost oběti, nebo jej sleduje, vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, písemně nebo jinak kontaktuje, omezuje jej v jejím obvyklém způsobu života, zneužije jeho osobních údajů za účelem získání opakovaně se pokouší o kontakt telefonicky, pomocí SMS, emaily, dopisy, ničí věci. Tyto skutky, pokud jsou posuzovány izolovaně, nedosahují míry nebezpečnosti trestného činu. V České republice zatím neexistuje možnost jak se tomuto pronásledování účinně bránit.
  • Date:20.06.2008