Rovné příležitosti žen a mužů

Trestní řád bude lépe chránit oběti domácího násilí

  • Date:15.09.2008
Džamila Stehlíková a Alena Gajdůšková na jednání Výboru pro prevenci domácího násilí
Výbor pro prevenci domácího násilí doporučil posílit ochranu oběti domácího násilí v rámci nově připravovaného trestního řádu a zákona o obětech.
Výbor pro prevenci domácího násilí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů se dnes zabýval návrhem senátorky Gajdůškové posílit ochranu oběti domácího násilí zavedením výslechu poškozeného v režimu neodkladného úkonu v případě podezření na trestný čin týrání osoby žijící ve společné domácnosti. Výbor se přiklonil k jinému řešení - posílit ochranu obětí domácího násilí jako zvlášť zranitelné skupiny v rámci nově připravovaného trestního řádu a zákona o obětech. Na nové úpravě bude Výbor spolupracovat s ministerstvem spravedlnosti. Výbor dále podává podnět ke vzniku instituce utajených azylových domů s odpovídajícími minimálními standardy a podmínkami financování.

Oběť domácího násilí je v psychicky velice obtížné situaci, neboť toto násilí probíhá dlouhodobě, oběť nemá kam uniknout, trpí i děti - svědci domácího násilí. U oběti domácího násilí často dochází k rozvoji posttraumatické stresové poruchy, což vede k tomu, že není schopna se domácímu násilí účinně bránit právními prostředky. Výbor doporučil posílit ochranu obětí domácího násilí jako zvlášť zranitelné skupiny v rámci nově připravovaného trestního řadu a zákona o obětech. Dále výbor doporučil novelizovat část trestního řádu týkajícího se soudního řízení tak, aby pokud o to oběť požádá, soud při její výpovědi vykázal pachatele ze soudní síně a vytvořil podmínky pro pravdivou výpověď poškozené či poškozeného.

Česká republika v současné době nesplňuje doporučení EU pro kapacitu utajených azylových domů: 5 lůžek pro dospělé oběti společně s jejich dětmi na 10 000 obyvatel. Pro zlepšení situace lidí skrývajících se před domácím násilím bude ministryně Stehlíkova ve spolupráci s Výborem usilovat o zakotvení výraznější ochrany obětí domácího násilí zřízením institutu utajovaných azylových domů. O tomto podnětu bude ministryně Stehlíková jednat s ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem.

Problematikou domácího násilí by se měla zabývat Rada vlády pro rodinu a dítě, jejímiž členy by měli být ministři za odpovídající resorty.

  • Date:15.09.2008