Aktuality

 • Výstava v dobytčácích připomíná holocaust

  • Datum:24.06.2008
  • Zdroj:www.aktualne.cz a vlastní archiv
  • Autor:Džamila Stehlíková, Ondřej Besperát
  hvězda
  "Projekt vagón" - fotografickou výstavu připomínající 66. výročí začátku deportací slovenských Židů a Rómů do koncentračních a vyhlazovacích táborů - připravilo Muzeum Slovenského národního povstání. Na Slovensku ji navštívilo přes 60 tisíc lidí, u nás se setkala se podobně velkým zájmem veřejnosti, zejména škol. Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková ji navštívila 24. 6. na jedné z jejích posledních zastávek, v Terezíně. Namísto slov Vám nabízíme galerii fotografií.
 • Problémem zdravotně postižených v Plzni je radnice, nádraží, soud

  • Datum:20.06.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Eva Barborková
  Džamila Stehlíková na procházce Plzní v doprovodu postižených
  Plzeň má několik důležitých objektů, ke kterým nebo do nichž se jen velmi těžko dostávají zdravotně postižení. Dnes si to vyzkoušela ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková na vlastní kůži. V doprovodu tělesně postižených se prošla čtvrtým největším městem naší vlasti...
 • Stalking - konečně zájem o pronásledované?

  • Datum:20.06.2008
  Pronásleduje ji...
  Výbor pro prevence domácího násilí se soustředí na problematiku týrání a zneužívání seniorů
 • Vláda schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009

  • Datum:10.06.2008
  Na svém pondělním jednání schválila vláda na návrh ministryně Džamily Stehlíkové hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009. Vymezila tak prostor státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, jejíž konkrétní naplnění je v kompetenci jednotlivých resortů.
 • Výzkum Světové banky a Úřadu vlády ČR doporučuje profesní přípravu Romů ve věku od 15 do 24 let

  • Datum:03.06.2008
  Světová banka a kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity zpracovávají rozsáhlou výzkumnou studii „Politika zaměstnanosti ve vztahu k Romům - posouzení kvalifikačních předpokladů a dovedností Romů pro jejich uplatnění na trhu práce."
 • Výbor pro práva dítěte podporuje vznik Rady pro rodinu a dítě

  • Datum:28.05.2008

  Výbor pro práva dítěte poukázal na stále narůstající počet dětí v ústavní péči a roztříštěný systém péče o ohrožené dítě, který spadá pod pět ministrů, kraje a místní úřady. Výbor pro práva dítěte podporuje vznik Rady vlády pro rodinu a dítě, která bude zastřešovat a sjednocovat agendu péče o dítě a rodinu. Členy tohoto orgánu vlády s vysokými kompetencemi by měli být ministři odpovědní za jednotlivá odvětví péče o dítě a rodinu.

   

 • Budovy se více přizpůsobí potřebám osob s pohybovým handicapem, seniorů s omezenou pohyblivosti a rodičům s kočárky

  • Datum:27.05.2008
  Vládní výbor pro zdravotně postižené občany prosazuje zavedení povinnosti zřizování výtahů v bytových domech už u čtyřpodlažních budov, tedy snížení o jedno podlaží. Původní návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanovuje povinnost zřizování výtahů v bytových domech se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího nadzemního podlaží.

   

 • Ministryně Stehlíková vyjádřila uznání rozhodnutí britské ministryni vnitra Jacqui Smith udělit azyl iránskému gayi Mehdímu Kazemímu

  • Datum:25.05.2008
  poprava v Íránu
  Ministryně pro menšina a lidská práva Džamila Stehlíková zaslala děkovný dopis velvyslankyni Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR paní Lindě Joy Duffield, v kterém vyjadřuje uznání rozhodnutí britské ministryni vnitra Jacqui Smith udělit azyl iránskému gayi Mehdímu Kazemímu.
 • Návrh zákona o regulaci prostituce Zastupitelstva hlavního města Prahy má podporu většiny obcí

  • Datum:20.05.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Pavel Vetešník, Petr Pípal
  Co s nimi? Jsou zde a určitě i budou...
  Pracovní skupina k problematice prostituce dnes vyhodnotila postoje obcí k problematice prostituce a k návrhu zákona o regulaci prostituce, který připravuje hlavní město Praha. V ČR neexistuje komplexní právní předpis, který by definoval pojem prostituce a pravidla jejího vykonávání. Návrh zákona usiluje o regulaci veřejně nabízené prostituce a erotických podniků, jejich počtu, vzhledu, umístění a provozu tak, aby nebyl omezován život občanů některých měst a aby se eliminoval negativní vliv na veřejný pořádek a mravní výchovu dětí a mládeže. Návrh má řešit rovněž další problémy související s prostitucí, například problematiku nedobrovolné prostituce a organizovaného zločinu, riziko přenosu HIV/AIDS a dalších chorob, ochranu osob ve věku 15 - 18 let před prostitucí či problematiku platby příspěvků na pojištění a daní z vykonávání prostituce. Návrh zákona ukládá mimo jiného povinnost pravidelných zdravotních prohlídek poskytovatelů sexuálních služeb.
 • Jesle dostupnější

  • Datum:20.05.2008
  Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů schválila
  podněty Výboru pro rovné příležitosti v rodinném a pracovním životě. Rada pečující o rovné šance žen a mužů na pracovním trhu i v rodině chce umožnit mladým rodinám strukturovaně zajistit péči o jejich děti.