Aktuality

 • Česká republika dobře chrání dětí před komerčním sexuálním zneužíváním. Zároveň je zemí s vysokým počtem dětí v ústavní péči.

  • Datum:23.07.2008
  školní děti a jejich učitel
  Třetí a čtvrtá periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN o právech dítěte, kterou dnes projednala vláda, hodnotí dodržování práv dětí v ČR za posledních osm let. Zpráva, kterou vládě předložila ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková, bude předána Výboru OSN pro práva dítěte v nejbližších dnech. Česká republika dosáhla za posledních znatelného pokroku zejména v oblasti ochrany dětí před komerčním sexuálním zneužívání. Problematickou oblastí zůstává velký počet dětí v ústavech či absence nezávislého orgánu na ochranu práv dítěte, například dětského ombudsmana.
 • Vláda projednala doporučení Výboru OSN pro lidská práva

  • Datum:23.07.2008
  • Autor:Jakub Machačka, Rada vlády pro lidská práva

  Vyjádření České republiky k závěrečným doporučením Výboru OSN pro lidská práva - kontrolního orgánu Mezinárodního paktu pro občanská a politická práva

 • Odborníci: lékař by měl zmírňovat a odstraňovat bolest duše a těla nemocného ošetřením a péči, nikoliv zabitím

  • Datum:22.07.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Marie Svatošová, Petr Hach, Robert Huneš
  Na tiskové konferenci bojovně
  Případná legalizace eutanázie je v konfliktu se základním lidským právem na život, zejména ve vztahu k nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem, a s etickými principy lékařské praxe a celé společnosti. Úkolem lékaře a dalších odborníků je poskytovat paliativní péči, zmírňovat a odstraňovat bolest ošetřením duše a těla nemocného člověka, nikoliv jeho zabitím. Současná úroveň medicíny nabízí v poskytování lékařské, psychologické a sociální péče dostatečné prostředky, které důstojný závěr života pacientům umožní.
 • Nevyléčitelně nemocní potřebují dostupnější a kvalitnější péči, nikoliv legalizaci eutanázie

  • Datum:21.07.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková
  Doprovodná fotomontáž k tématu eutanázie
  Tiskové prohlášení ministryně Džamily Stehlíkové k senátnímu návrhu zákona o legalizaci eutanázie
 • Nový zákon o komunikačních systémech hluchoslepých a neslyšících je krok vpřed

  • Datum:18.07.2008
  Džamila Stehlíková hovoří před senátory
  Senátoři vrátili zákon o znakové řeči po zapracování technických připomínek Poslanecké sněmovně. Tento zákon usnadňuje komunikaci neslyšícím a hluchoslepým a zaručuje nárok na asistenci tlumočníka v tom komunikačním prostředku, který ovládají.
 • Podporujeme důslednější ochranu reprodukčních práv pacientů

  • Datum:17.07.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Jana Koláčková, Ivo Procházka
  focus on gender
  Výbor pro lidská práva a biomedicínu vítá návrh zákona o specifických zdravotních službách, který poprvé na zákonné úrovni detailně upravuje provádění sterilizací, kastrací a psychochirurgických výkonů. Návrh zákona je krokem směrem k větší odpovědnosti pacienta za svůj zdravotní stav a léčbu, ale také k důslednější ochraně zranitelných skupin osob (nezletilých, duševně nemocných či osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům) v souladu se standardy vyplývajícími z mezinárodních úmluv a doporučení mezinárodních organizací dohlížejících na dodržování lidských práv.
 • Poslanec Bundestagu Volker Beck bojuje za lidská práva

  • Datum:16.07.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Petr Koubek, Darina Doubravová, Kamila Stehlíková
  Volker Beck ukazuje plakát své kampaně v kolíně nad Rýnem - práva všem rodičům

  Tento poslanec frakce Bündnis 90/Die Grünen prosadil vybudování pamatníku homosexuálům - obětem holocaustu

 • Hazard by měl být provozován pouze v zařízeních pro to určených

  • Datum:07.07.2008
  • Autor:Pracovní skupina pro nelátkové závislosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
  automaty
  Odborníci z pracovní skupiny pro nelátkové závislosti při Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky se dnes shodli na tom, že hazard by měl být provozován pouze v zařízeních, speciálně pro to určených. Výrazně se tím omezí jeho vysoká dostupnost.
 • Situace ve Varech spěje k rozuzlení

  • Datum:03.07.2008
  S Pavlem Vaculíkem na jednání v Karlových Varech

  Výbor pro práva dítěte, který dnes jednal v Karlových Varech, doporučil výraznější podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v celém Karlovarském kraji. Specifikem regionu v oblasti sociálně právní ochrany dítěte je nedostatečná síť psychosociálních služeb pro děti a mládež, zejména v některých vyloučených lokalitách na Chebsku a Sokolovsku. Právě o tomto bude ministryně Stehlíková jednat s primátorkou Karlových Varů Veronikou Vlkovou a hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Pavlem v nadcházejících dnech. Ministryně je rovněž přesvědčena, že se podaří nalézt řešení místních konfliktů v městské části Horní Drahovice tak, aby se začátek příštího školního roku obešel bez problémů.

 • Brno - buzerantů plno

  • Datum:28.06.2008
  • Zdroj:A2
  • Autor:Pavla Červeňáková
  Martin Ander a Džamila Stehlíková na Qeer Parade
  Ze stránek týdeníku A2  z 9.7.2008 jsme si vypůjčili Komentář Pavly Červeňákové o tom, jak na Queer Parade  v Brně vyhrála osmá barva duhy. 
  Ve srovnání s kořeny podobných akcí to měla být selanka, dokonce pod záštitou politiků. Akci ale narušili neonacisté, kteří si mohou díky neschopnosti policie připsat čárku za úspěch - několik napadených, zkrácený průvod a změna debaty o akci na debatu o neonacismu.