Téma dne

 • Odborníci: lékař by měl zmírňovat a odstraňovat bolest duše a těla nemocného ošetřením a péči, nikoliv zabitím

  • Datum:22.07.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Marie Svatošová, Petr Hach, Robert Huneš
  Na tiskové konferenci bojovně
  Případná legalizace eutanázie je v konfliktu se základním lidským právem na život, zejména ve vztahu k nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem, a s etickými principy lékařské praxe a celé společnosti. Úkolem lékaře a dalších odborníků je poskytovat paliativní péči, zmírňovat a odstraňovat bolest ošetřením duše a těla nemocného člověka, nikoliv jeho zabitím. Současná úroveň medicíny nabízí v poskytování lékařské, psychologické a sociální péče dostatečné prostředky, které důstojný závěr života pacientům umožní.
 • Nevyléčitelně nemocní potřebují dostupnější a kvalitnější péči, nikoliv legalizaci eutanázie

  • Datum:21.07.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková
  Doprovodná fotomontáž k tématu eutanázie
  Tiskové prohlášení ministryně Džamily Stehlíkové k senátnímu návrhu zákona o legalizaci eutanázie
 • Podporujeme důslednější ochranu reprodukčních práv pacientů

  • Datum:17.07.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Jana Koláčková, Ivo Procházka
  focus on gender
  Výbor pro lidská práva a biomedicínu vítá návrh zákona o specifických zdravotních službách, který poprvé na zákonné úrovni detailně upravuje provádění sterilizací, kastrací a psychochirurgických výkonů. Návrh zákona je krokem směrem k větší odpovědnosti pacienta za svůj zdravotní stav a léčbu, ale také k důslednější ochraně zranitelných skupin osob (nezletilých, duševně nemocných či osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům) v souladu se standardy vyplývajícími z mezinárodních úmluv a doporučení mezinárodních organizací dohlížejících na dodržování lidských práv.
 • Ministryně Stehlíková vyjádřila uznání rozhodnutí britské ministryni vnitra Jacqui Smith udělit azyl iránskému gayi Mehdímu Kazemímu

  • Datum:25.05.2008
  poprava v Íránu
  Ministryně pro menšina a lidská práva Džamila Stehlíková zaslala děkovný dopis velvyslankyni Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR paní Lindě Joy Duffield, v kterém vyjadřuje uznání rozhodnutí britské ministryni vnitra Jacqui Smith udělit azyl iránskému gayi Mehdímu Kazemímu.
 • Podpořili jsme Jana Švejnara

  • Datum:05.01.2008
  • Autor:Foto: Mirek Koranda