Téma dne

Nevyléčitelně nemocní potřebují dostupnější a kvalitnější péči, nikoliv legalizaci eutanázie

  • Date:21.07.2008
  • Photogallery:open
Doprovodná fotomontáž k tématu eutanázie
Tiskové prohlášení ministryně Džamily Stehlíkové k senátnímu návrhu zákona o legalizaci eutanázie
Předložení senátního návrhu paragrafového znění zákona o eutanázii Považuji za nešťastné a odvádějící od řešení skutečných problémů nevyléčitelně nemocných. Jediným přijatelným řešením situace těžce nemocných a umírajících není volba mezi utrpením a smrtí z rukou lékaře, nýbrž zmírnění tohoto utrpění a podání pomocné ruky na cestě posledním úsekem života. Umírající a těžce nemocní potřebují kvalitní a dostupnou paliativní a hospicovou péči, nikoliv legalizaci eutanázie, která je popíráním smyslu lékařského poslání. Současný stav medicíny takové možnosti v poskytování lékařské, psychologické a sociální péče má.

Smrtelně nemocní a umírající patří k nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva a potřebují obzvlášť úzkostlivou a důslednou ochranu svých lidských práv - práva na ochranu důstojnosti, práva sebeurčení ve smyslu práva odmítnout zatěžující léčbu, práva na informace o zdravotním stavu a především práva na život. Ochrana a nedotknutelnost života je základním hodnotovým pilířem demokratické společnosti, a proto je právo na život chráněno ústavním pořádkem této země, Listinou základních práv a svobod, Evropskou úmluvou o lidských právech a Všeobecnou deklarací lidských práv OSN. Legalizace eutanázie by mohla vést k jejímu zneužívání, k ohrožení těžce nemocných pacientů a v důsledku i k relativizaci etických hodnot lékařského stavu a celé společnosti, především hodnoty nedotknutelnosti lidského života.

Fotogalerie

  • Date:21.07.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková