Aktuality

Golfové hřiště v Klánovickém lese místní nechtějí

Les

Jde totiž o mimořádně cenné území pro celou Prahu

Je to celistvý evropsky ojedinělý přírodní útvar na východním okraji Prahy, který může být obětován výstavbě 9ti jamkového golfového hřiště. Je zde evropsky významná lokalita, přírodní rezervace a nadregionální biocentrum.

 

V referendu, kterého se 7. listopadu 2009  zúčastnilo 62,5 %  obyvatel Klánovic, se proti stavbě golfového hřiště postavilo 81 procent voličů. Vysokou účastí při hlasování dali Klánovičtí najevo, že jim osud lesa není lhostejný.

Konání referenda podpořila řada osobností z kulturního i politického života. Nad akcí převzala záštitu významná mecenáška umění Meda Mládková, která prohlásila, že  za celý svůj život  neviděla tak zkorumpovanou situaci. "Kdysi dávno lidé káceli stromy, protože si stavěli ze dřeva obydlí. Budiž. Pokud chce ale dnes někdo kácet zbytky lesů proto, aby si zahrál golf, pošleme ho do háje," prohlásila socioložka Jiřina Šiklová.Veřejné debaty se zúčastnili i politici Strany zelených. "Kdyby v minulosti nebyl ve funkci ministra životního prostředí Martin Bursík, zřejmě bychom golfu nezabránili. On to držel, hlídal a hájil zájem veřejnosti, tedy nekácení lesa," uvedl Martina Bursíka místní aktivista a člen Strany zelených Giuseppe Maiello. "Les je opravdu veřejný zájem, kdežto golf individuální," řekl Bursík. Podle ministerstva životního prostředí se jedná o lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách, které by se měly procházet zvláštním režimem ochrany a zvláštním režimem péče, která není slučitelná s výstavbou golfového hřiště. Například, výstavba areálu může mít významný negativní dopad na zdejší ekosystémy. Jsou zde zastoupeny mokřadní biotopy, jednu z nejvýznamnějších lokalit na území Prahy, kde se vyskytují vzácní obojživelníci. Změna vodního režimu při odvodňování by mohla mít za následek i změnu podmínek pro migraci a při rozmnožování těchto obojživelníků.


"Je tady úžasná pospolitost, dokázali jste pootočit malé kolo dějin," konstatovala zelená poslankyně Kateřina Jacques. Pozdrav z Horního Jiřetina občanům Klánovic přivezla někdejší ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková. Stejně jako obyvatelé vesnic, ohrožených prolomením územních limitů těžby, lidé v Klánovicích  chtějí rozhodovat o tom, v jakém prostředí chtějí žít a vychovávat své děti. "Vůle mnoha lidí je více než vůle jednotlivců," podotkla Stehlíková. Z videozáznamu  podpořili záchranu  lesa herec Jaroslav Dušek a hudebník Vladimír Mišík.

 

Místní referendum zůstává  v České republice jediným nástrojem přímé demokracie. Hlasuje-li minimálně 35% oprávněných voličů je referendum platné. Rozhodnutí v referendu je závazné pro místní zastupitelstvo, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se zúčastnily. Zastupitelstvo pak může prosadit změnu územního plánu, která bude určující pro osud lesa. O novém územním plánu sice rozhodují zastupitelé hlavního města Prahy, ale výsledky referenda by měli brat v potaz.

  • Autor:Džamila Stehlíková