Aktuality

Konference Evropa přátelská dětem

  • Date:07.04.2009

 podpořila návrh ČR na zřízení funkce dětského ombudsmana v zemích EU

 

V rámci českého předsednictví Evropské unii proběhla v Praze dvoudenní konference "Evropa přátelská dětem". Hlavními tématy byly celoevropská strategie prevence násilí na dětech a ochrana dětí  před nevhodnými obsahy médií nebo na internetu. Tek například Česká republika prosazovala záměr, aby televizní pořady byly v celé Evropské unii označeny jednotnými piktogramy, které by v sobě nesly informaci o vhodnosti pro děti.  Jedním ze závěrů konference byl  návrh na zřízení funkce dětského ombudsmana v zemích EU. Většina evropských zemí už takového komisaře nebo ombudsmana má. Dalším tématem konference byl společný postup členských statů Rady Evropy v oblasti vymýcení tělesných trestů pro děti.  
  • Date:07.04.2009