Aktuality

 • Vláda schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009

  • Datum:10.06.2008
  Na svém pondělním jednání schválila vláda na návrh ministryně Džamily Stehlíkové hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009. Vymezila tak prostor státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, jejíž konkrétní naplnění je v kompetenci jednotlivých resortů.
 • Výzkum Světové banky a Úřadu vlády ČR doporučuje profesní přípravu Romů ve věku od 15 do 24 let

  • Datum:03.06.2008
  Světová banka a kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity zpracovávají rozsáhlou výzkumnou studii „Politika zaměstnanosti ve vztahu k Romům - posouzení kvalifikačních předpokladů a dovedností Romů pro jejich uplatnění na trhu práce."
 • Výbor pro práva dítěte podporuje vznik Rady pro rodinu a dítě

  • Datum:28.05.2008

  Výbor pro práva dítěte poukázal na stále narůstající počet dětí v ústavní péči a roztříštěný systém péče o ohrožené dítě, který spadá pod pět ministrů, kraje a místní úřady. Výbor pro práva dítěte podporuje vznik Rady vlády pro rodinu a dítě, která bude zastřešovat a sjednocovat agendu péče o dítě a rodinu. Členy tohoto orgánu vlády s vysokými kompetencemi by měli být ministři odpovědní za jednotlivá odvětví péče o dítě a rodinu.

   

 • Budovy se více přizpůsobí potřebám osob s pohybovým handicapem, seniorů s omezenou pohyblivosti a rodičům s kočárky

  • Datum:27.05.2008
  Vládní výbor pro zdravotně postižené občany prosazuje zavedení povinnosti zřizování výtahů v bytových domech už u čtyřpodlažních budov, tedy snížení o jedno podlaží. Původní návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanovuje povinnost zřizování výtahů v bytových domech se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího nadzemního podlaží.

   

 • Ministryně Stehlíková vyjádřila uznání rozhodnutí britské ministryni vnitra Jacqui Smith udělit azyl iránskému gayi Mehdímu Kazemímu

  • Datum:25.05.2008
  poprava v Íránu
  Ministryně pro menšina a lidská práva Džamila Stehlíková zaslala děkovný dopis velvyslankyni Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR paní Lindě Joy Duffield, v kterém vyjadřuje uznání rozhodnutí britské ministryni vnitra Jacqui Smith udělit azyl iránskému gayi Mehdímu Kazemímu.
 • Návrh zákona o regulaci prostituce Zastupitelstva hlavního města Prahy má podporu většiny obcí

  • Datum:20.05.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Pavel Vetešník, Petr Pípal
  Co s nimi? Jsou zde a určitě i budou...
  Pracovní skupina k problematice prostituce dnes vyhodnotila postoje obcí k problematice prostituce a k návrhu zákona o regulaci prostituce, který připravuje hlavní město Praha. V ČR neexistuje komplexní právní předpis, který by definoval pojem prostituce a pravidla jejího vykonávání. Návrh zákona usiluje o regulaci veřejně nabízené prostituce a erotických podniků, jejich počtu, vzhledu, umístění a provozu tak, aby nebyl omezován život občanů některých měst a aby se eliminoval negativní vliv na veřejný pořádek a mravní výchovu dětí a mládeže. Návrh má řešit rovněž další problémy související s prostitucí, například problematiku nedobrovolné prostituce a organizovaného zločinu, riziko přenosu HIV/AIDS a dalších chorob, ochranu osob ve věku 15 - 18 let před prostitucí či problematiku platby příspěvků na pojištění a daní z vykonávání prostituce. Návrh zákona ukládá mimo jiného povinnost pravidelných zdravotních prohlídek poskytovatelů sexuálních služeb.
 • Jesle dostupnější

  • Datum:20.05.2008
  Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů schválila
  podněty Výboru pro rovné příležitosti v rodinném a pracovním životě. Rada pečující o rovné šance žen a mužů na pracovním trhu i v rodině chce umožnit mladým rodinám strukturovaně zajistit péči o jejich děti.
 • Ministři Julínek a Stehlíková zahájili kampaň prevence HIV/AIDS

  • Datum:15.05.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Jiří Hramada, Miroslav Hlavatý
  Ministr Tomáš Julínek a ministryně Džamila Stehlíková dnes v Domě světla  zahájili kampaň prevence HIV/AIDS odhalením pietního místa a symbolickým vypuštěním balónků, jejichž počet odpovídá počtu obětí této nevyléčitelné infekce - 135.  Zatímco v minulém roce bylo za celý rok zjištěno 122 nových případů HIV pozitivity, tak za pouhé 4 měsíce letošního roku je to již 59 případů oproti loňským 47 případům. Proto na preventivní programy půjde z  Ministerstva zdravotnictví více než trojnásobek finančních prostředků než v loňském roce.
 • Ministryně Džamila Stehlíková připravuje zákon o nestátních neziskových organizacích

  • Datum:15.04.2008
  Den země v Krásné Lípě na základně Buk

  Na svém jednání 9.dubna 2008 uložila vláda ministryni Džamile Stehlíkové ve spolupráci s řadou rezortních ministrů a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace vypracovat věcný záměr zákona o nestátních neziskových organizacích. Úkol vyplývá z programového prohlášení vlády, kterým se vláda zavázala: „Vláda bude podporovat maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru a zajistí podmínky pro stabilitu a rozvoj nestátních neziskových organizací a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru."

 • Světový den Parkinsonovy nemoci byl oslaven výstupem na památnou horu Říp

  • Datum:12.04.2008
  Výstupu na Říp se zúčastnilo téměř 150 účastníků, kteří se sjeli z celé republiky.