Téma dne

Ministryně Stehlíková chce upravit místa spojená s romským holocaustem

  • Date:18.08.2008
Hřbitov v Mirovicích
Vládě budou předloženy variantní návrhy úpravy pietních míst romského holocaustu v Letech u Písku v Čechách a Hodoníně u Kunštátu na Moravě, kde byly v období protektorátu zřízeny tzv. internační cikánské tábory.
Značná část Romů kruté podmínky internace nepřežila, zbývající vězňové byli deportováni do vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince. Byla tam vyvražděna téměř celá populace českých Romů, do níž řadíme i Romy žijící na Moravě. Do českých zemí se po válce vrátilo pouze 583 bývalých romských vězňů.
Návrhy ministryně počítají se zkvalitněním přístupu pro veřejnost k oběma památným místům. Muzeum romské kultury předloží projekt vytvoření mezinárodního dokumentačního a vzdělávacího centra v Hodoníně u Kunštátu. Návrh počítá i se zřízením nadačního fondu romského holocaustu, kam by mohli přispívat i zahraniční dárci.
Pracovní skupina zřízená k řešení problematiky spojené s úpravou pietních míst romského holocaustu již dříve dosáhla konsensu v potřebě úpravy obou pietních míst. Dnes se shodla na konkrétních variantách řešení, které ministryně Stehlíková předloží vládě. Součástí všech variant je zlepšení příjezdových cest, oprava komunikací, zbudování parkovišť a sociálního zázemí v okolí pietních míst v obou lokalitách.
Situace v místě památníku Lety u Písku je složitá nejenom tím, že v místě bývalého tábora stojí v současné době velkovýkrmna vepřů, ale také tím, že pozemky, na nichž mají být opraveny komunikace ke stávajícímu památníku, jsou ve vlastnictví několika obcí a soukromého vlastníka. Stávající podmínky dotačního programu ministerstva financí, z něhož by byla opravena silnice, vybudováno parkoviště a sociální zařízení, připouští finanční podporu pouze obcím, které vlastní pozemek pro investici. Původní předpoklad, který by složitou situaci vyřešil, totiž možnost, že pozemky vykoupí či smění se stávajícími vlastníky Jihočeský kraj, se ale nepodařilo zrealizovat. Proto je připravená investice možná až po vyřešení majetkoprávních vztahů, což zřejmě způsobí odklad do roku 2009. Obavy jihočeských Romů, že nebudou mít možnost důstojně upravit okolí památníku v Letech u Písku, jsou zcela liché: jejich návrh je zohledněn dle původního plánu. Jen jeho realizace je z důvodů majetkových komplikací o rok odložena.
Pracovní skupina rovněž projednala návrh na vznik nadačního fondu romského holocaustu, který by sloužil k financování komplexních úprav pietních míst a vzdělávání v oblasti holocaustu. Do fondu by stát ročně přispíval určitou částkou a navíc by pomáhal získávat i zahraniční sponzory.
Sběrným táborem v Letech prošlo v letech 1942 - 1943 přes 1 300 osob, čtvrtina kruté podmínky internace nepřežila, zbývající vězňové (přes 500) byli transportováni k vyhlazení do tábora v Osvětimi-Březince. Dalším internačním táborem poblíž Hodonína u Kunštátu prošlo 1396 romských vězňů z celé Moravy, 207 jich tam zahynulo, většina ostatních (749) byla hromadně transportována 21. srpna 1943 do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince.
„Realizace tohoto návrhu úpravy pietních míst romského holocaustu zajistí důstojné prostředí pro konání pietních aktů a vytvoří podmínky pro vzdělávání nové generace v dosud opomíjené tematice romského holocaustu," řekla ministryně Stehlíková.

 

  • Date:18.08.2008