Téma dne

Čunek je zpátky v křesle starosty. Už zase stěhuje Romy z bytů

  • Date:14.03.2015
  • Photogallery:open
Logo Agentury pro sociální začleňování
Staronový starosta Jiří Čunek znovu preferuje represe před sociálním začleňováním Romů
Jiří  Čunek je znovu starostou Vsetína. Podle redaktora MF DNES Viktora Chrasta  jedna z prvních věcí, kterou hodlá řešit, jsou tzv.  nepřizpůsobiví obyvatelé. Například chce z městských bytů vystěhovat neplatiče, kteří radnici dluží na nájmu 1,2 milionu korun. „Nastává doba, kdy ti, kteří si neplní povinnosti řádného občana, musejí počítat s represemi. Doba hájení skončila, někteří lidé určitě půjdou z bytů pryč,“ řekl Čunek.
 
Vsetínská radnice chce přitvrdit svůj postoj vůči sociálně slabým občanům. Starosta Jiří Čunek již proto zřídil pracovní skupinu, která se bude touto problematikou zabývat. Skupinu je složena z pracovníků vsetínského městského úřadu, ale i nevladních organizací věnujících se sociálnímu začleňování.
 
Skupina vyhodnotí všechny kroky, ke kterým došlo od zbourání pavlačového domu u polikliniky a přestěhování nepřizpůsobivých občanů z něj mimo centrum města na Poschlou či do bytového domu na Jiráskově ulici za TESem.  „Následovat bude hledání nových opatření, aby naše město bylo bezpečné a klidné, a možností, jak zamezit těmto skupinám obyvatel či jednotlivcům způsobovat ve městě problémy a napětí,“ vysvětlil starosta Jiří Čunek.

Skupina se hodlá zabývat oblasti dluhů na nájemném v městských bytech. Radnice sice v minulosti učinila opatření, aby zamezila jejich nárůstu, a to formou uzavírání nájemních smluv na dobu určitou, při jejichž nedodržení následovalo vystěhování, neplatiči však našli i v tomto opatření skulinu. Pokud neplatí nájem, avšak požádají o splátkový kalendář, který je jim schválen, nejsou bráni jako dlužníci. V loňském roce tak nebyl pro ne-placení nájemného vystěhován ani jediný byt, i když v současné době v bytech města žije více než 80 neplatičů, kteří na nájmu dluží dohromady 1,2 milionu korun. 

„Musíme se zamyslet nad tím, zda náš postoj vůči neplatičům či jiným občanům, kteří mají opakované problémy s dodržováním pořádku, není v některých případech až příliš vstřícný. Jistě najdeme případy, kdy budou tito lidé nuceni opustit městské byty a možná i město,“ dodal starosta Jiří Čunek s tím, že v případě, že by postoj Vsetína vůči nepřizpůsobivým občanům narážel na stávající legislativu, bude z pozice senátora iniciovat její změnu.

Vytvoření pracovní skupiny a vypracování podkladové analýzy, kterou avizuje vsetínská radnice,  je nepochybně užitečným krokem.   Je dobře, že pracovat na analýze budou nejen úředníci města, ale i nevládní organizace se zkušenostmi práce ve vyloučených lokalitách, že vznikne společná platforma, na které se bude problém dále řešit.  Samospráva a pracovní skupina by měla komunikovat se soukromými vlastníky nemovitostí, neziskovými organizacemi, úřadem práce, policií, školami, obyvateli sociálně vyloučených lokalit a širokou veřejností. Velmi užitečnou by byla spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. V každé spolupracující obci Agentura vytvoří takzvané lokální partnerství, kterého se účastní vedení obce, pracovníci úřadů, škol, neziskových organizací, policie i zaměstnavatelů. Během několika měsíců připraví místní integrační plán, který poté společně realizují.
 
Tento postup – vytvoření pracovní skupiny, analýza situace a následná úprava (nejen) bytové politiky  směrem k sociálně slabším obyvatelům se dobře osvědčil mj. v Kutné Hoře, ve Vejprtech, v Jirkově, v Roudnici nad Labem, v Litvínově nebo Břeclavi.  Je nutno dodat, že kroky v oblasti bydlení byly doprovázeny úsilím o zlepšení zaměstnanosti a vzdělanosti Romů. 
 
Škoda, že úsilí města je prezentováno nikoliv jako integrace, ale především jako represe, tedy „vyloučení vyloučených“, „aby neobtěžovali“.
 
„Musíme se zamyslet nad tím, zda náš postoj vůči neplatičům či jiným občanům, kteří mají opakované problémy s dodržováním pořádku, není v některých případech až příliš vstřícný. Jistě najdeme případy, kdy budou tito lidé nuceni opustit městské byty a možná i město,“ dodal starosta Jiří Čunek s tím, že v případě, že by postoj Vsetína vůči nepřizpůsobivým občanům narážel na stávající legislativu, bude z pozice senátora iniciovat její změnu.

S tímto přístupem nelze souhlasit. Tento postup je protiústavní a patří ke špatným příkladům řešení problematiky začleňování. Například odsun mnohodětných romských rodin ze Vsetína na Jesenicko v roce 2006 vedl k jejich většímu zadlužení a exekucím. Veřejný ochránce práv tehdy konstatoval porušení práva na lidskou důstojnost a práva na respektování rodinného a soukromého života. Vsetínská radnice svým postupem situaci rodin nevyřešila, naopak sociální a bytová integrace na novém místě byla mnohonásobně dražší a byla přenesena na bedra několika menších samospráv, neziskových organizací a státu. Co se týče vsetínských obyvatel přestěhovaných po zbourání pavlačového domu na Poschlou, bez ohledu na zlepšení bytových podmínek, byla  nová lokalita rovněž vyloučená bez sociálního mixu s většinovým obyvatelstvem.  
 
Je zřejmě, že Jiří Čunek pokračuje ve své populistické rétorice, která mu může přinést politické body, ale podporuje nesnášenlivost a rozděluje společnost.  
 
Problémy s bydlením nelze řešit trestáním či vysidlováním sociálně slabých obyvatel, ale předcházením neplatičství a odstraňování jejich příčin. 
 
Každá obec by měla mít koncepci bydlení pro lidi s nižšími příjmy a předcházet dluhům na nájemném. Osvědčenými cestami jak předcházet ztrátě bydlení kvůli dluhům je monitorování placení nájemného, ustavení zvláštního příjemce dávky a zasílání dávek přímo na účet pronajímatele nebo vytvoření systému prostupného bydlení. Tento systém umožňuje přípravu a postupnou cestu od krizového a sociálního bydlení k samostatnému nájemnímu bydlení. 
Prevence vyloučení je vždy účinnější než represe.
 
 
http://zlin.idnes.cz/starosta-cunek-chce-vystehovat-romy-dvn-/zlin-zpravy.aspx?c=A150312_190854_domaci_pku 
 

Fotogalerie

  • Date:14.03.2015