Téma dne

Litvínov vytvořil za velmi krátkou dobu dobré projekty sociálního začleňování

  • Date:15.01.2009
Milan Šťovíček, Džamila Stehlíková a Martin Klika na radnici v Litvínově
Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková se svým expertním týmem se sešla s vedením radnice města Litvínov, místními neziskovkami, úředníky radnice a představiteli Ústeckého kraje.
Jednání se týkalo společného postupu města, příslušných organizací a Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách poté, co vláda na svém pondělním jednání schválila rozšíření pilotního projektu Agentury pro sociální začleňování o lokalitu Litvínov. Do poloviny roku 2009 budou připraveny projekty, jejichž financování bude zajištěno z prostředků Agentury, pokud město splní podmínky vlády pro přijetí mezi její pilotní lokality.

Město Litvínov ve spolupráci s Agenturou připraví do 30. června strategii integrace v sociálně vyloučených lokalitách. Integrovaný plán rozvoje města byl podán na Ministerstvo pro místní rozvoj. „Oceňuji rychlost, s jakou se město postavilo k řešení otázky chudoby a nezaměstnanosti," řekla Stehlíková s odkazem na podaný integrovaný plán rozvoje sídliště Janov. Odborníci Agentury se budou podílet konzultačně i na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb města Litvínova. Zastupitelé odsouhlasili jeho financování. „Tento plán bude vyhotoven do konce roku," řekl starosta Milan Šťovíček.

Rada města vytvořila poradní orgán pověřený přípravou strategie pro Janov pod řízením místostarosty Martina Kliky, na jehož základech vzniká lokální partnerství Agentury tak jako v ostatních lokalitách. „Tým již pracuje, jeho členy jsou základní škola, mateřská škola, místní nízkoprahové centrum pro mládež, o.s. Libuše, Oblastní charita Most, K-centrum Most k naději, TJ Baník Kopisty, městská policie, Policie ČR a místní osadní výbor," řekl místostarosta města Martin Klika.

„Dnešní jednání bylo velmi konstruktivní a pozitivní. Partneři jsou motivovaní a připravení. I přes několikaměsíční zpoždění má Litvínov šanci dosáhnout velmi dobrého výsledku v realizaci projektů zaměřených na zlepšení života všech obyvatel Janova, potažmo celého města Litvínova," řekla Stehlíková.

Město se v únoru bude ucházet také o dotaci Rady vlády pro záležitosti romské komunity na podporu terénních programů v lokalitě Janov. Připravovaný projekt podpoří deset terénních pracovníků.

 

  • Date:15.01.2009