Téma dne

Model české Agentury pro sociální začleňování je použitelný i v jiných zemích

  • Date:20.09.2008
Jose Barroso a Džamila Stehlíková v bruselu na romském summitu
V Bruselu se konal první tzv. Roma summit Evropské komise.
Summitu se zúčastnilo více než čtyři sta zástupců evropských i národních institucí, nevládních organizací a romských sdružení. Českou republiku na setkání na nejvyšší úrovni reprezentovala ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková a zástupci neziskového sektoru.

Summit hodnotil situaci největší evropské minority - přibližně deseti milionů evropských Romů a hledal způsoby, jak ji zlepšit. Mnozí občané Evropské unie romského původu čelí podle Evropské komise v celé Evropě diskriminaci na trhu práce, v přístupu k bydlení, vzdělání a sociálním a zdravotním službám.

Vedle potřeby menšiny před diskriminaci zdůraznila ministryně Stehlíková význam sociálně ekonomického začleňování Romů do společnosti. „Sociální vzestup vzdělaných a úspěšných Romů bude nejlepším prostředkem pro odstranění předsudků a stereotypů ve většinové společnosti," řekla Stehlíková.

Ministryně Stehlíková v Bruselu představila koncepci Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách jako soubor postupů vytvořených na základě dosavadních zkušeností z České republiky a expertních analýz ve spolupráci se Světovou bankou. Český model Agentury pro sociální začleňování považuje Stehlíková za inspiraci pro země ve střední a východní Evropě a v západní části Balkánu. Většina těchto zemí má významnou romskou komunitu a musí se vyrovnávat s dědictvím neúspěšných asimilačních plánů minulého režimu, nízkou vzdělaností, vysokou nezaměstnaností a problematickým bydlením Romů. Potřebu koordinaci a spolupráci při řešení těchto společných problémů v jednotlivých zemích EU podpoří Česká republika během svého předsednictví v Radě EU.

  • Date:20.09.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková