Téma dne

Topolánek: ministerská pozice pro lidská práva a menšiny ve vládě je potřebná

  • Date:31.08.2008
Džamila Stehlíková a Mirek Topolánek na tiskové konferenci
Významným počinem této vlády bylo samotné vytvoření historicky první ministerské pozice pro lidská práva a menšiny.
Snaha o zvýšení standardů ochrany lidských práv a svobod zároveň se zajištěním rovných příležitostí se týká všech občanů České republiky. V první řadě jsou to senioři, ženy, rodiny s dětmi, zdravotně postižení občané a další menšiny - etnické, náboženské či sexuální.

Ministerský předseda na dnešní tiskové konferenci po setkání s ministryní pro lidská práva a menšiny Džamilou Stehlíkovou prohlásil, že úroveň dodržování standardů lidských práv je měřítkem demokratičnosti každé země. Vyjádřil také ministryni Stehlíkové svou důvěru. Ministryně poté shrnula výsledky své práce a práce svých spolupracovníků.

Pro zajištění rovných podmínek pro každého připravila vláda antidiskriminační zákon, který se nachází v závěrečné fázi legislativního procesu - čeká na prolomení prezidentova veta na nadcházející schůzi Sněmovny.

Sněmovna schválila nový zákon o komunikačních prostředcích neslyšících a hluchoslepých osob, Senát návrh zákona vrátil s několika doplněními, kterými se sněmovna bude zabývat na svém zářijovém zasedání.

V rámci národního programu mobility pro všechny jsou podporovány bezbariérové trasy a budovy v desítkách obcí České republiky. Program slouží nejenom zdravotně postiženým, ale zajišťuje bezbariérovost pro seniory, rodiče s malými dětmi a další osoby.

Cílem vlády je snížit počet týraných, zneužívaných či zmizelých dětí, ochrana seniorů před zanedbáváním a nevhodným zacházením a žen před domácím násilím či nebezpečným pronásledováním (stalking). Prioritou ministryně Džamily Stehlíkové je ochrana obětí násilí v domácnosti, v ústavech, ve školách či na pracovišti.

Ministryně Stehlíková se podílí na přípravě nového herního zákona s cílem chránit před hazardem ohrožené skupiny obyvatelstva - děti, mladistvé a sociálně slabé. Stehlíková se zabývá prevencí dalších sociopatologických jevů - drogových závislostí včetně závislostí na alkoholu a tabáku zejména u mladistvých či šíření HIV/AIDS.

Daří se činit konkrétní kroky pro integraci v sociálně vyloučených romských komunitách. K tomuto účelu iniciovala ministryně Stehlíková vznik Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, která aktivně působí ve dvanácti obcích a mikroregionech republiky. Hlavním přínosem Agentury je zabránit vzniku nových ghett a efektivní čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů.

Ministryně Stehlíková připracuje zákon o neziskových organizacích a veřejné prospěšnosti, který nastaví pravidla efektivního a transparentního hospodaření a fungování neziskového sektoru, zvýší jeho prestiž ve společnosti a zlepší poskytování služeb v oblasti zdravotnictví, školství, kultury a sociální péče.

  • Date:31.08.2008