• Situace ve Varech spěje k rozuzlení

  • Datum:03.07.2008
  S Pavlem Vaculíkem na jednání v Karlových Varech

  Výbor pro práva dítěte, který dnes jednal v Karlových Varech, doporučil výraznější podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v celém Karlovarském kraji. Specifikem regionu v oblasti sociálně právní ochrany dítěte je nedostatečná síť psychosociálních služeb pro děti a mládež, zejména v některých vyloučených lokalitách na Chebsku a Sokolovsku. Právě o tomto bude ministryně Stehlíková jednat s primátorkou Karlových Varů Veronikou Vlkovou a hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Pavlem v nadcházejících dnech. Ministryně je rovněž přesvědčena, že se podaří nalézt řešení místních konfliktů v městské části Horní Drahovice tak, aby se začátek příštího školního roku obešel bez problémů.

 • Rada Evropy chce zákaz tělesných trestů dětí ve všech členských zemích do roku 2009

  • Datum:16.06.2008
  děti se radují
  V chorvatském Záhřebu byla v červnu odstartována kampaň Rady Evropy „Vaše ruce jsou pro péči, ne pro tresty". Cílem kampaně je eliminovat všechny formy násilí proti dětem, včetně tělesných trestů a podpořit pozitivní rodičovství. V současné době je zákaz tělesných trestů dětí v rodině legislativně zakotven pouze ve třetině členských zemí Rady Evropy, v 18 ze 47. Zbytek zemí tento krok teprve čeká. Podpora pozitivního rodičovství je založena na respektování zájmu dítěte a měla by být součástí rodinné politiky každé vlády v rámci Rady Evropy. Pozitivní rodičovství je založeno na respektu vůči dítěti, poskytování péče, podpory, uznání dítěte s cílem umožnit plnou realizaci jeho osobního potenciálu.
 • Výbor pro práva dítěte podporuje vznik Rady pro rodinu a dítě

  • Datum:28.05.2008

  Výbor pro práva dítěte poukázal na stále narůstající počet dětí v ústavní péči a roztříštěný systém péče o ohrožené dítě, který spadá pod pět ministrů, kraje a místní úřady. Výbor pro práva dítěte podporuje vznik Rady vlády pro rodinu a dítě, která bude zastřešovat a sjednocovat agendu péče o dítě a rodinu. Členy tohoto orgánu vlády s vysokými kompetencemi by měli být ministři odpovědní za jednotlivá odvětví péče o dítě a rodinu.