Výbor pro práva dítěte podporuje vznik Rady pro rodinu a dítě

  • Date:28.05.2008

Výbor pro práva dítěte poukázal na stále narůstající počet dětí v ústavní péči a roztříštěný systém péče o ohrožené dítě, který spadá pod pět ministrů, kraje a místní úřady. Výbor pro práva dítěte podporuje vznik Rady vlády pro rodinu a dítě, která bude zastřešovat a sjednocovat agendu péče o dítě a rodinu. Členy tohoto orgánu vlády s vysokými kompetencemi by měli být ministři odpovědní za jednotlivá odvětví péče o dítě a rodinu.

 

Nová rada pro rodinu a dítě sjednotí úsilí jednotlivých ministerstev, odborníků, expertů a zástupců občanské společnosti. Rada bude mít za úkol vytvořit jednotnou koordinovanou politiku ochrany dítěte a podporu rodiny. Bude iniciovat a koordinovat tvorbu legislativy, standardů a postupů, monitorovat kvalitu a mít v kompetenci kontrolu ochrany dítěte. Tato problematika byla v minulých 10 letech podceňována, přičemž stát má za úkol být zdatným a pečlivým ochráncem dítěte a jeho nejlepšího zájmu, a to zejména, když jeho rodiče dočasně nebo úplně nezvládají svoji roli.

V ČR ročně narůstá přibližně o sto jedinců počet dětí ve školských zařízeních ústavní péči (např. dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy). V průběhu posledních deseti let narostl počet těchto dětí o tisíc a činí nyní přibližně 7 700 osob. ČR je terčem kritiky pro nedostatečnou preventivní podporu rodiny, vysoký počet dětí v ústavech, nerozvinutou pěstounskou péči. Dětství prožité v nebezpečí, v ústavní péči, bez milujících blízkých lidí má následky na celý život. Absolutní většina klientů léčeben, azylů, protidrogových služeb, sociálního servisu či trestanci ve věznicích měla těžké dětství, často v ústavní péči. Tyto služby jsou velmi nákladné. Systém náhradní rodinné péče není v současně době dostatečně vyvinut.

Mezi současné problémy systému náhradní rodinné péče patří roztříštěná koordinace náhradní rodinné péče, zdlouhavost a nedostatečná flexibilita systému, problém umisťování dětí etnických minorit a dětí se speciálními potřebami, perspektiva a pomoc dětem po období zletilosti. Již dlouze se diskutuje o systému alternativních metod náhradní rodinné péče - o krátkodobé a dlouhodobé profesionální pěstounské péči.

Výbor doporučil, aby se řešení problematiky dětí v ústavní výchově dostalo nejvyšší priority v práci nové Rady pro rodinu a dítě. Zvýšená pozornost by měla být věnována sanaci rodiny, protože zachování vlastní biologické rodiny je úkol číslo jedna. Teprve v případě, že nelze tuto podmínku naplnit, je možné dítě krátkodobě umístit v zařízení institucionální výchovy, a to v souladu s jeho zájmem a s respektováním práv. Ústav musí být vždy přechodným řešením na jasně definovanou dobu.

Odborníci se shodují, že nedostatek žadatelů o náhradní rodinnou péči je relativní: spíše chybí veřejná diskuze, jednoduchý, flexibilní a transparentní postup řešení situace dítěte mimo rodinu, nabídka pomoci pro pěstouny nejen při jejich výběru, ale zejména při plnění jejich poslání. Z tohoto pohledu výbor doporučuje, aby bylo podpořeno profesní vzdělávání pěstounů-profesionálů, byla rozvinutá široká veřejná diskuze o významu pěstounů pro společnost a zvýšení její společenské prestiže.

  • Date:28.05.2008