Rada Evropy chce zákaz tělesných trestů dětí ve všech členských zemích do roku 2009

  • Date:16.06.2008
děti se radují
V chorvatském Záhřebu byla v červnu odstartována kampaň Rady Evropy „Vaše ruce jsou pro péči, ne pro tresty". Cílem kampaně je eliminovat všechny formy násilí proti dětem, včetně tělesných trestů a podpořit pozitivní rodičovství. V současné době je zákaz tělesných trestů dětí v rodině legislativně zakotven pouze ve třetině členských zemí Rady Evropy, v 18 ze 47. Zbytek zemí tento krok teprve čeká. Podpora pozitivního rodičovství je založena na respektování zájmu dítěte a měla by být součástí rodinné politiky každé vlády v rámci Rady Evropy. Pozitivní rodičovství je založeno na respektu vůči dítěti, poskytování péče, podpory, uznání dítěte s cílem umožnit plnou realizaci jeho osobního potenciálu.
Kampaň zahájila místopředsedkyně Rady Evropy Maud de Boer-Buquicchio společně s první místopředsedkyní vlády Chorvatské republiky a ministryní pro rodinu a mezigenerační solidaritu Jadrankou Kosor. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila členka české vlády ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková. Od českých dětí přivezla symbolický křišťálový zvoneček, jehož zvonění je výzvou k ukončení všech forem násilí na dětech nejen v České republice, ale v celé Evropě.
  • Date:16.06.2008