Situace ve Varech spěje k rozuzlení

  • Date:03.07.2008
S Pavlem Vaculíkem na jednání v Karlových Varech

Výbor pro práva dítěte, který dnes jednal v Karlových Varech, doporučil výraznější podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v celém Karlovarském kraji. Specifikem regionu v oblasti sociálně právní ochrany dítěte je nedostatečná síť psychosociálních služeb pro děti a mládež, zejména v některých vyloučených lokalitách na Chebsku a Sokolovsku. Právě o tomto bude ministryně Stehlíková jednat s primátorkou Karlových Varů Veronikou Vlkovou a hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Pavlem v nadcházejících dnech. Ministryně je rovněž přesvědčena, že se podaří nalézt řešení místních konfliktů v městské části Horní Drahovice tak, aby se začátek příštího školního roku obešel bez problémů.

Na základě návštěvy ubytovny Drahomíra, kde se odehrává místní konflikt mezi dětmi a mezi spolu sousedícími rodinami, navrhne ministryně vedení města zvážit mediaci, tedy zprostředkovaní dialogu mezi dotčenými rodinami řízené odborníkem. K dlouhodobému řešení situace by dle ministryně i členů Výboru pro práva dítěte rozhodně přispěje zlepšení nabídky volnočasových aktivit a vyžití dětí. „Aby mezi školou a ubytovnou nebyl pouze úzký proužek suché trávy ale pestrá, šťavnatá nabídka zájmových kroužků a aktivit pro mládež, která by reflektovala velké množství mládeže, která zde i vzhledem k nepřitažlivosti dané lokality nenachází dostatečně podnětné prostředí a normální dětské vyžití," řekla Stehlíková. Její slova potvrdil i ředitel Romského občanského sdružení Karlovy Vary pan Ladislav Bílý. „Naše sdružení má celokrajské působení a máme šestnáct vyškolených terénních pracovníků, kteří mohou městu pomoci, nicméně místní zejména se musí pokusit najít porozumění a chuť něco pro své děti děla," řekl Bílý.

Ministryně Stehlíková byla pověřena jednáním s vedením města a kraje o možnostech vybudování lokálního partnerství a podpory občanských aktivit, které se věnují práci s dětmi a mládeží. Priorita rozvoje volnočasových aktivit děti a mládeže by se měla promítnout do komunitního plánování. Výbor pro práva dítěte podpořil iniciativu sdružení SOS dětských vesniček s cílem novelizovat zákon o sociálně právní ochraně dětí. Výsledkem novely by mělo být odstranění z hlediska platné legislativy nerovného přístupu k financování jednotlivých forem náhradní výchovy. Dle členů Výboru by zařízení pro výkon pěstounské péče měla v budoucnu mít stejný nárok na státní příspěvek jako mají zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, například Klokánek.

  • Date:03.07.2008