Začleňování do společnosti

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení má za cíl snížit počet chudých v Evropě aspoň o čtvrtinu

  • Date:01.11.2012
Mostecký Chánov čekají proměny 21

V roce 2010 - během Evropského roku proti chudobě - zahájla svoji činnost Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Platforma ma za cíl do roku 2020 počet chudých a sociálně vyloučených lidí alespoň o 20 milionů.

Přestože Evropská unie patří mezi nejbohatší oblasti světa, 17 procent lidí žijících v zemích sedmadvacítky má tak nízké příjmy, že si nemůže dovolit ani základní životní potřeby. Více než 80 milionům lidí (8 % ekonomicky aktivního obyvatelstva) v EU hrozí chudoba. 20 milionů z tohoto počtu tvoří děti. Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení proto pracuje na tom, aby se podařilo splnit cíl, který si EU vytkla: do roku 2020 snížit počet chudých a sociálně vyloučených lidí alespoň o 20 milionů.

Platforma tvoří součást strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění. 

Za boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení jsou v první řadě odpovědné vlády jednotlivých členských států. EU má koordinační roli při vorbě osvědčených postupů a podpoře vzájemného učení, stanovení pravidel platných pro celou EU a uvolňování finančních prostředků.

Hlavním nástrojem pozitivní změny je zvýšení přístupu k pracovním místům, zlepšení dostupnosti sociálního zabezpečení, zdravotních služeb, bydlení a vzdělávání. Součastí tohoto programu je i boj s diskriminací. Zároveň sociální podpora má být efektivnější. 

Je nezbytné lépe využít finančních prostředků EU v zájmu sociálního začlenění a boje proti diskriminaci, podporovat inovace s cílem nalézt inteligentní řešení pro Evropu po odeznění krize,

  • Date:01.11.2012