Vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice

Výbor pro vyrovnané zastoupení mužů a žen v politice doporučuje ženy na jedno z prvních dvou míst kandidátek

  • Date:08.01.2010
  • Photogallery:open
Rada pro rovné příležitosti žen a mužů
Výbor pro vyrovnané zastoupení mužů a žen v politice doporučuje umístění žen na jedno z prvních dvou míst kandidátek ve sněmovních a krajských volbách. Tento zip by měl doplnit povinnost třicetiprocentního zastoupení žen na  na kandidátních listinách. 
Výbor doporučil doplnit povinnost minimálně třicetiprocentního zastoupení žen na kandidátkách mechanismem pro dosazení žen na volitelní místa kandidátek, například prostřednictvím povinného rozmístění kandidátů obou pohlaví podle předem stanoveného klíče.  Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice  navrhuje zavedení povinnosti umístit ženu na první či druhou pozici kandidátní listiny. Finanční bonus v podobě navýšení příspěvku na mandát získaný ženou-političkou, což dle názoru ministerstva vnitra přispěje k tomu, aby kandidující strany či hnutí samy umísťovaly ženy na volitelná místa, nepovažuje Výbor za vhodné a důstojné řešení. Výbor považuje metodu finanční  bonifikace navrhovanou Ministerstvem vnitra ČR za neefektivní, protože bonus  10 000 Kč za třetinový poměr mandátů je pro strany příliš nízký. Ze zkušenosti z jiných zemí (Francie) vyplývá, že většina stran daleko snadněji obětuje finanční bonus nežli nominuje stanovený počet žen na volitelná místa kandidátních listin. Ještě větším problémem je nebezpečí zvýšení odměny politické strany zastoupené v parlamentu za získaný mandát (navržená změna zákona o politických stranách), neboť může porušovat některé náležitosti volebního práva (všeobecné, rovné, přímé, tajné, svobodné, volná soutěž politických stran…) Tím se dále přibližujete protiústavní hranici, jak ji v této věci definoval ústavní soud v Pl ÚS 53/2000. Výbor proto odmítá zavedení finanční bonifikace za získaný mandát. Výbor se zároveň domnívá, že by kýženého cíle šlo docílit pouze změnami volebních zákonů i bez dotčení Ústavy. Zavedení kvót na kandidátní listiny neporušuje zásadu rovnosti volebního práva. V mnoha evropských zemích legislativní kvóty fungují a ústava se proto neměnila (např. Belgie, Španělsko, Portugalsko nebo Slovinsko).Navíc Ústavní soud už v minulosti rozhodl, že opatření určená k odstranění znevýhodnění určité skupiny neporušují princip rovnosti. Jakýkoli zásah do Ústavy tohoto typu, velmi snižuje naději na přijetí.  Předsedkyně Výboru Džamila Stehlíková je přesvědčena, že podporu Výboru si zaslouží každý návrh, který usiluje o vyrovnanější zastoupení žen v politice.   

Fotogalerie

  • Date:08.01.2010