Ochrana před alkoholem, tabákem, hazardem a riziky na internetu

Děti a mladiství, patologičtí hráči a závislí na dávkách by měli být chráněni před hazardem zákonem

  • Date:31.10.2008
  • Photogallery:open
Herna
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky dnes projednala návrhy skupiny pro nelátkové závislosti k novému hernímu zákonu, který připravuje Ministerstvo financí.

Věcný návrh zákona by měl být předložen vládě ČR do konce roku. Hlavním důvodem pro zvýšení restrikce hazardu jsou jeho negativní dopady na společnost. Odborníci uvádějí, že patologické hráčství často způsobuje rozkol v rodinách, rozvody, domácí násilí, negativně ovlivňuje výchovu dětí, bývá začátkem neřešitelné zadluženosti, neplacení výživného, ztráty zaměstnání, problémů v podnikání a bezdomovectví. S gamblingem jsou často spojeny lichva, prostituce, narušování veřejného pořádku, rušení nočního klidu, výtržnictví, majetková trestná činnost a zvýšená sebevražednost.

Dalšími důvody pro vznik nové zákonné normy zpřísňující mantinely pro hazard v ČR je nárůst výdajů státu na negativní důsledky gamblingu a léčbu závislých hráčů, nejasnosti v povolování nových herních zařízení a v neposlední řadě technologie, které zaznamenaly od poslední podobné zákonné úpravy v roce 1990 značný rozvoj a umožňují dnes přístup k hazardu nekontrolovatelnému množství lidí, včetně dětí a mladistvých do 18 let věku. Alarmující je přitom již dnes rozšířené hráčství v sociálně vyloučených komunitách.

Odborníci z pracovní skupiny spolupracují na přípravě návrhu věcného záměru nového herního zákona. Tato norma definuje hru a sázkový vztah, pravidla pro udělování licencí bez možnosti udělovat výjimky a kontrolní kompetence, stanovuje odlišné postupy vůči provozovatelům výhradně podle míry hazardu, zdůrazňuje potřebu společenské odpovědnosti provozovatelů, stanovuje výši zvláštního zdanění na „veřejně prospěšné účely" a podporu preventivních aktivit.
Pracovní skupina chce zcela zamezit hazardnímu hraní osob mladších 18 let, závislých na dávkách v hmotné nouzi a těch, které již byli kvůli patologickému hraní léčeny.
Odborníci se vyslovili pro zákaz distančního hazardu, protože za dnešního stavu rozvoje technologií rozšiřuje komerční hráčství mezi skupiny občanů, kteří do heren nechodí. Hazard patří výhradně do prostředí, které je provozovatelem monitorovatelné.

Odborníci navrhují striktně omezit počet výherních zařízení pouze na jedno v takovém typu provozoven, které nejsou přímo určeny k hazardnímu hraní. Zákon by měl zakázat vytváření herních prostředí v blízkosti škol, sociálních a zdravotních zařízení. Zvažuje se návrh regulace reklamy na aktivity upravované herním zákonem, zejména směřované na děti a mládež.
Sankce v platných zákonných úpravách nejsou dostatečně tvrdé vzhledem k velké společenské nebezpečnosti gamblingu, zejména mladistvých a sociálně znevýhodněných osob. Navíc postihuje jen provozovatele herních zařízení. Proto navrhujeme pokutu ve výši až 50 000,- Kč, také pro osobu, která je pověřená kontrolou dodržování pravidel v konkrétní provozovně (odpovědný vedoucí). Sankce pro provozovatele zařízení, kde se k hazardu dostane dítě či mladistvý do 18 let, by činila až 500 000,- Kč.

Pracovní skupina pro nelátkové závislosti doporučuje vymezit zákonem práva a povinnosti obecních samospráv k jednotlivým druhům sazkových her. Obec by měla mít možnost regulovat všechny druhy hazardních her na svém území a mít v této věci právo veta.

Fotogalerie

  • Date:31.10.2008