Setkání a události

Multikulturní seminář na právnické fakultě

  • Date:06.12.2008
Džamila Stehlíková se skauty v Praze na právnické fakultě
Džamila Stehlíková se zúčastnila skautského multikulturního semináře na Právnické fakultě University Karlovy v Praze.

Zúčastnilo se jej kolem 900 mladých lidí z celé České republiky a program semináře nabídl široké spektrum přednášek a workshopů týkajících se tématu „‚Vztahy - prolomení bariér".

Ministryně představila středoškolákům a vysokoškolákům, kteří zejména byli v auditoriu auly právnické fakulty, politiku státu v oblasti národnostních menšin. Hovořila o několika specifických menšinách, jako je arménská, která se v podstatě plně integrovala do české společnosti, či romská, jejíž problém je jednak nedostatečná identifikace s vlastní kulturou a také nízká míra zapojení do společnosti. Hovořila také o pozitivních jevech jako je kvalitní spolupráce s Poláky v ČR zejména v oblasti vzdělávání i o problémech s nimiž se setkávají ruskojazyčné minority.

Džamila Stehíková poté poukázala na fenomén imigrace a řístupy k němu, které uplatňuje česká vláda. Hovořila o ekonomické imigraci a potížích s dělníky, kteří byli v době konjunktury  houfně najímání na práce pro nekvalifikované dělníky. Tito lidé se tudíž vůbec nezapojili do společnsti, nenaučili se jazyk. Ve chvíli, kdy mnozí z nich přicházejí nebo přijdou o své zaměstnání, aniž by měli našetřeno byť na zpáteční letenku, nastane velký sociální problém. Tisíce takovýchto lidí budou pak odkázány na sociální systém a pomoc měst a občanských sdružení. Tomuto problému by do budoucna měly předejít tzv. "zelené karty", což jsou v podstatě zajištěné pracovní kontrakty a vstupní víza vázaná na konkrétní pracovní místo.

Podle ministryně nám při řešení složitých otázek migrace i integrace menšin a cizinců mohou pomoci úspěšné postupy aplikované v jiných zemích. Za tím účelem podnikla pracovní návštěvu Kanady a v následujícím roce navštíí Nizozemsko.

Krátké představení dalších hostů umožnilo účastníkům utvořit si základní představu o tématu začleňování cizinců a příslušníků menšin do společnosti a soužití kultur. Následný workshop probíhal podle zásad projektu „živá knihovna". Mladí lidé vybrali jednotlivé hosty a diskusí v malých skupinách zjišťovali zajímavé informace o osobnostech z Kazachstánu, Litvy, Německa, Izraele, USA, Itálie, Vietnamu, Libanonu, Mongolska a Konga. V těchto skupinách vznikla obohacující diskuse a mnozí účastníci v této činnosti vytrvali i po uplynutí času přiděleného tomuto programu.

Na závěr setkání ministryně poděkovala organizátorům setkání za jejich práci na poli participace dětí ve společnosti, které považuje u nás za pole neorané. "S názory dětí se příliš nepočítá ani v rodině, ani ve společnosti a už vůbec ne při správě věcí veřejných. Považuji to za svůj úkol na to upozorňovat a hledat cesty k většímu podílu dětí na životě společenosti. Skautské skupiny s dlouholetým a prověřeným způsobem výchovy ke společné zodpovědnoszti považuji za výborný vzor pro další aktivity výchvy a působení na děti v jejich volném čase v ČR," řekla Stehlíková.

  • Date:06.12.2008