Na aktuální téma

Poslanec Bundestagu Volker Beck bojuje za lidská práva

  • Date:16.07.2008
  • Photogallery:open
Volker Beck ukazuje plakát své kampaně v kolíně nad Rýnem - práva všem rodičům

Tento poslanec frakce Bündnis 90/Die Grünen prosadil vybudování pamatníku homosexuálům - obětem holocaustu

 

V červenci v metropoli Německa proběhly schůzky s několika význačnými osobnostmi tamního odborného, kulturního a politického života.


V pondělí 14. 7. jsme navštívili Dr. Maywalda z Německé ligy pro dítě, zástupce svazu neziskových organizací pro práva dětí. Dr. Maywald spolupracoval s ministerstvem pro rodinu, ženy, seniory a děti na kampani "Více respektu dětem", která probíhala v rámci přípravy zákona o právu dítěte na výchovu bez násilí.


Schůzka s kriminologem Prof. Dr. Bussmannem přinesla výhled na spolupráci odborníků z obou zemí v oblasti výzkumu výchovných metod. Diskutovali jsme o tom, jak se změnil náhled a způsob výchovy rodičů před a po zavedení zákona o právu dítěte na výchovu bez násilí v Německu, Rakousku a Švédsku.

Den na to jsme se ráno odebrli do Bundestagu na schůzku s Volkerem Beckem. Setkání proběhlo v kanceláři tohoto poslance frakce Bündnis 90/Die Grünen. Jednalo o možnosti budoucí spolupráce neziskových organizací v Berlíně a ve velkých českých městech, zejména v oblasti kulturních projektů. Volker je poslanec zaměřený na oblast lidských práv, proto se hovořilo také o těchto otázkách. Po skončení schůzky nás Beck doprovodil k památníku holocaustu a ukázal nám též památník násilí na homosexuálech, které také v pohnutých časech nacistické vlády probíhalo.

Na závěr programu jsme navštívili Schwulesmuseum, dokumentující vývoj nazírání společnosti na homosexuály a také rozvoj jejich komunity a jejich sebeuvědomění. Průvodcem nám byl Karl-Heinz Steine, kurátor muzea a specialista na problematiku východoevropských zemí. Setkání proběhlo v prostorách muzea. Bylo doplněno o prohlídku stálé expozice a nabízených služeb. V případě tohoto muzea se jedná o světově proslulou soukromou organizaci, která spolupracuje s aktivisty v řadě zemí, vydává knižní i časopisecké publikace, dokumentuje běžný život sexuálních minorit a historii jejich soužití. V neposlední řadě nabízí vědeckým institucím svůj bohatý archiv.

Návštěvy znamenaly důležité impulsy, které by měly vyústit do konkrétních forem spolupráce mezi českými a německými neziskovými sdruženími ať již společenských, kulturních či úžeji uměleckých, ale také ve spolupráci zainteresovaných odborníků na obou stranách hranice na otevírání lidskoprávních témat, která umožní kvalitnější život našich společností.

Fotogalerie

  • Date:16.07.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Petr Koubek, Darina Doubravová, Kamila Stehlíková