Na aktuální téma

Zelení k legalizaci placení nadstandardu ve zdravotnictví: nejprve definujme, co je standard

  • Date:23.11.2008
Ministryně Stehlíková dává interview ke zdravotním zákonům
Zelení na jednání s náměstky ministra zdravotnictví prosadili odsunutí plateb za nadstandard až po zakotvení standardu zdravotních služeb poskytovaných z veřejného pojištění.
Dnešního jednání o konečné podobě vládního návrhu novely Zákona o veřejném zdravotním pojištění na ministerstvu zdravotnictví se zúčastnili ministryně a předsedkyně odborné sekce pro sociální a zdravotní politiku SZ Džamila Stehlíková, člen stejné sekce Petr Koubek a zdravotnický expert Pavel Kubů. Na podvečerním jednání se zástupci ministerstva zdravotnictví prosadili experti Strany zelených definici standardů v souladu s posledním dosaženým poznáním medicínské vědy (lege artis) a odklad zavedení plateb za nadstandard do doby, kdy budou zakotveny standardy zdravotní péče poskytované z prostředků veřejného zdravotního pojištění bez spoluúčasti pacientů. Znamená to, že nemůže dojít k situaci, kdy se v oblasti nadstandardů ocitnou služby nyní poskytované bez úhrady.

Odklad zavedení plateb za nadstandard se přirozeně nebude týkat oblastí, pro které standardy již existují nebo budou vytvořeny do doby nabytí účinnosti zákona: legalizace plateb za zkrácení čekací doby na zákrok lékaře, nadstandardní hotelové služby či základní prostředky zdravotnické techniky jako například náhradní kyčelní kloub. Možnost připlatit za nadstandardní hotelové služby v nemocnicích se bude odvíjet od existence ubytovacího standardu, přičemž pacient by platil pouze rozdíl mezi hrazeným standardem a cenou nadstandardního ubytování. Rovněž dříve než občan bude moci legálně připlácet za zkrácení čekací doby na lékařské ošetření či zákrok, musí byt definována maximální čekací doba pro určitý typ ošetření v rámci standardu, na který bude mít pacient nárok z prostředků veřejného zdravotního pojištění bez připlacení. Tyto standardy by měly být zakotveny v rámci podzákonných norem dříve, než novela zákona nabude účinnosti. Totéž platí pro řadu základních úhradových standardů, základních zdravotních prostředků jako například náhradní kyčelní kloub. Když někdo dosud potřeboval například kvalitní náhradní kyčelní kloub, musel buď celé náklady zaplatit, využít známosti či dokonce se uchýlit k úplatkům. Po nabytí účinnosti zákona zaplatí pacient pouze doplatek za poskytnutý nadstandard v porovnání se standardem, na který má nárok z veřejného pojištění.

"Byl splněn základní požadavek zelených: doplacení za nadstandard se zavede až poté, co budou definovány standardy hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Odvody na zdravotní pojištění jsou značné a občané by měli vědět, na jaké zdravotní služby mají nárok bez doplacení," řekla vedoucí zdravotní sekce zelených Džamila Stehlíková po jednání na ministerstvu.

  • Date:23.11.2008