Na aktuální téma

Dekáda romské inkluze je přípravou společné Evropské romské strategie

  • Date:20.08.2008
Logo Agentury pro sociální začleňování
Vláda České republiky schválila Zprávu o naplňování Dekády romské inkluze v České republice za rok 2007. Zprávu do vlády předložila ministryně Džamila Stehlíková.
Dekáda romské inkluze 2005-2015 je mezinárodní iniciativou dvanácti zemí Evropy, která spojuje zúčastněné vlády, mezinárodní instituce a romskou občanskou společnost. Vedle České republiky ji tvoří Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Černá Hora, Albánie, Bosna a Hercegovina a Španělsko. Dekáda především podporuje aktivity na posílení sociálního začlenění Romů jako priority regionální a evropské politické agendy, výměnu zkušeností a vzájemného poučení, zapojení Romů do rozhodování, která se jich týkají, využití mezinárodních zkušeností a odborných znalostí s cílem urychlit řešení náročných otázek romské integrace a zvyšování povědomí veřejnosti o situaci Romů prostřednictvím aktivní celospolečenské diskuze. Tato mezinárodní spolupráce je přípravou budoucí Evropské romské strategie.
Aktivity jednotlivých členských zemí v rámci Dekády se týkají problematiky vzdělávání, zaměstnávání, bydlení a zdraví. Dalším cílem Dekády je účelné vynakládání prostředků evropských strukturálních fondů.
V roce 2007 se do Dekády zapojily další země: Albánie, Bosna a Hercegovina a Španělsko. Nově se připojilo Slovinsko v roli pozorovatele a zapojil se i UNICEF. Iniciativa spolupracuje se Světovou bankou, Open Society Institutem pod předsednictvím George Sorose nebo s Radou Evropy, která řídila informační kampaň proti předsudkům Dosta (A dost!).
Dekáda vytvořila Svěřenecký fond Dekády, který je k dispozici všem zemím na podporu projektů výměny dobrých zkušeností. Odpovědnost za správu a fungování fondu převzala Světová banka. Ze zdrojů Svěřeneckého fondu mohou čerpat členské státy i neziskové organizace na projekty vedoucí k výměně dobrých zkušeností a získání nových vědomostí.
Významným úspěchem Dekády bylo otevření prvního romského pavilónu s názvem „Ztracený ráj" v rámci 52. Benátského Bienále v červnu 2007. Této události se zúčastnila i ministryně české vlády Džamila Stehlíková, která prezentovala aktivity brněnského Muzea romské kultury. Po roce výstava se stejným názvem a stejným záměrem proběhla v Praze v Muzeu Kampa.
Daří se naplňovat cíl zapojení Romů do plnění dekády. Účast Romů v koordinačních a řídících mechanismech je zajištěna prostřednictvím romských členů v Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity, ve Výboru Dekády a Pracovní skupině romských žen. Program Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách je od počátku konzultován se zástupci Romů, romské organizace jsou také členy Agentury v jednotlivých lokalitách.
Chybějící data o situaci romské komunity by měla přinést zpráva Světové banky, která bude publikována v říjnu 2008. Tvůrci analýzy se opírali o terénní výzkum, který shromažďoval především data o efektivitě úřadů práce a jejich schopnost řešit problematiku dlouhodobě nezaměstnaných a sociálně izolovaných osob, zejména Romů, o překážkách na straně pracovní poptávky a na straně zaměstnavatelů.
  • Date:20.08.2008