Politika

Džamila Stehlíková k útokům na ženy: Neznamená to, že všichni imigranti jsou prasáci.

  • Date:28.01.2016
Rozhovor pro ParlamentníListy.cz: Útočníci musí být potrestáni, ale nesmíme jednat na principu kolektivní viny. 

ROZHOVOR I kdyby na ulici vyběhla nahá dívka, nikdo nemá právo na ni sexuálně zaútočit, říká bývalá ministryně pro lidská práva, členka Liberálně ekologické strany Džamila Stehlíková k sexuálním útokům imigrantů na ženy v západoevropských zemích. „Vidíme, jak se mohou chovat lidé, kteří jsou přesazeni do jiného prostředí. Ti lidé nechápou kulturu, do které přišli. Ale omluvit je tím, že jim chyběla ženská náruč, opravdu nejde. To bylo jejich rozhodnutí jít za lepším,“ prohlásila v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz na adresu útočníků, protože útoky na ženy považuje za podlost a za hodné tvrdého potrestání.
 
Evropu na počátku roku vyděsily sexuální a násilné útoky na ženy v řadě evropských zemí, zvlášť když se ukázalo, že se jich účastnili imigranti z Afriky a Blízkého východu, kteří přišli do Evropy v posledních měsících. Jak jste to vnímala? 

Myslím, že postoj českých politiků i české veřejnosti je jednoznačný. Shodují se na tom, že takové chování je nepřípustné. Zastávala jsem názor, že v těchto případech policie selhala, ale všichni mí kolegové, kteří rozumí práci policie, tvrdí, že to lépe nešlo, že tomu policie nemohla zabránit. Myslela jsem, že když jsou klíčové budovy a ulice – zejména v Německu – monitorované, je možné rychle a účinně zasáhnout, proto jsem měla pocit, že policie byla laxní. Ale beru názor kolegů, že policisté asi dělali, co mohli. Jsem přesvědčena, že násilníci musí být potrestáni a vyhoštěni, když se jim trestný čin prokáže, a dalším útokům se musí zabránit. 

Měli bychom se z toho nějak poučit? 

Ukázalo se, jak důležitá je pro nás hodnota rovnosti žen a mužů. Vždycky, když se mluvilo o otázce rovných práv a mužů, o agendě gender, o kvótách, mnozí říkali, že tady v Evropě to snad není zapotřebí. Nyní se ukazuje, jak je tato hodnota jednoznačně sdílená, jak ženami, tak muži. Dosud jsme jako politici bojovali o úplně jiné věci, například o to, aby na veřejnosti nebyly poutače na sexuální služby, na veřejné domy, aby důstojnost ženy nebyla ani tímhle ohrožena. Naštěstí takové věci už u nás z ulic zmizely. A vzhledem k tomu, že se každým rokem vyhlašuje i nejsexističtější reklama, každý podnikatel se chytne za nos, když se dostane do žebříčku s nejsexističtější reklamou. Uvědomí si, že zvolil špatně, když použil na reklamu nahou nebo polonahou ženu nebo nějakou dvojsmyslnost, a reklamu odstraní. Těmito událostmi nastal zvrat, o němž nevíme, kam povede v krocích jednotlivých vlád. Když někdo žádá o udělení azylu, musí být kritériem bezúhonnost, žadatel nesmí být trestně stíhán. V České republice například nedostane trvalý pobyt člověk, který tady páchal trestnou činnost. I když ostatní kritéria splňuje a žije tady dlouho, ale když má za sebou krádeže, nebo dokonce násilné činy, trvalý pobyt nedostane. Stejným způsobem se určitě postupuje i v dalších evropských zemích. 

Otázka ovšem je, jestli se podaří všechny násilníky skutečně dopadnout. Zatím se zdá, že německá policie není příliš úspěšná. 

Já bych dala vyšetřovacím orgánům trochu času, aby násilníky našly. Ale je potřeba, aby byly přijaty kroky, které by veřejnost trochu uklidnily a aby veřejný prostor byl ochráněn. Ale chci zdůraznit, že nesmíme jednat na principu kolektivní viny. Neznamená to, že každý Syřan, každý Iráčan je násilník. Jak kauzu v Německu sleduji, zdá se, že se násilností účastnili nejvíc imigranti ze severu Afriky, ale ani pro ty neplatí, že jsou všichni prasáci, sexuální útočníci nebo lidé, kteří páchají výtržnosti. Ale proti tomu, kdo se provinil, se musí postupovat tvrdě. To říkají i ti, kteří se migrantů zastávají. Například i jedni moji přátelé, kteří chtěli pozvat na Vánoce a silvestra nějakého imigranta, ale nenašli nikoho, kdo by tady byl bez přístřeší. Všichni jsme zajedno v tom, že když je někdo imigrant, neznamená to, že může dělat kroky, které jsou v rozporu nejen s naší kulturou, ale i se zákonem. Na každého musí být stejný metr. S jiným názorem jsem se tady v této souvislosti nesetkala. Bohužel vyhlídky na to, že příval migrantů ustane, jsou téměř nulové, protože konflikt v Sýrii vstupem Ruska ještě nabývá na dramatičnosti. 

Lidé se obávají, že se něco podobného může opakovat, protože podle islámu je žena méněcenná. Sdílíte tyto obavy?

Potěšilo mne, že když byla takhle hromadně ohrožena důstojnost žen, ukázalo se, že evropská společnost je zdravá, protože bila hned na poplach. Každému, kdo k nám přichází, musí být řečeno, že tady máme určité hodnoty a k nim patří rovnost žen. Německé soudy řeší, když turecké rodiny brání turecké dívce v uzavření sňatku s nemuslimem, nebo ji nutí do sňatku, který nechce. Došlo tam i k násilí a vraždám. V takových případech zasahuje zákon, existuje sice svoboda náboženství, ale na druhé straně platí, že se žije podle zákonů zemí, v kterých se všichni nacházejí. Takové činy byly v Německu potrestány podle zákona, kulturní zvyky nebyly polehčující okolností. Věřím, že stejně budou potrestáni násilníci ze silvestra. Myslím, že to bude znamenat zlom v postoji k migraci, ale že se nic nezmění na dodržování mezinárodních smluv, že musíme pomáhat žadatelům o azyl, to znamená lidem prchajícím před hrozbou pronásledování a smrti. A že jsou skutečně ohroženi, dokázal případ Iráčana, který se z České republiky dobrovolně vrátil domů, protože tam vyhrožovali smrtí jeho bratrovi. A jak dopadl! (po návratu byl zastřelen – pozn. red.). 

Nepřilévá olej do ohně nenávisti vůči islámu, když se objeví zpráva jako v těchto dnech, že kolínský salafistický imám obvinil ženy, které byly napadeny, z toho, že si za útok mohou samy, protože byly poloobnažené a navoněné? 

Ano, na silvestra byly určitě poloobnažené, asi tam byly v bikinách! To nepřichází v úvahu. Musíme stát za tím, že oběť nemůže být pachatelem. Česká republika i celá Evropská unie prošla velkým přerodem, když jsme si uvědomili význam domácího násilí. Policisté už nenahlíží na násilí tak, že žena pachatele možná sama provokovala. Ještě před patnácti lety přitom ke mně chodily oběti znásilnění a stěžovaly si, jak s nimi zacházeli na policii, jak jim radili, tak toho manžela neprovokujte. Dnes už je to jinak, policisté jsou proškoleni, co je domácí násilí, už je možné násilníka vykázat z bytu. K tomu obratu došlo v celé Evropě, Evropa už překonala nemoc, kdy ženy byly obviňovány ze sexuálního násilí, kterého se na nich dopustili muži. My musíme chránit oběť. 

Nemyslíte si tedy, že by se měly mít evropské ženy na pozoru, aby neprovokovaly sexuálně nevybouřené mladé muže z arabských nebo afrických zemí? 

I kdyby dívka vyběhla na ulici úplně nahá, kdyby byla třeba duševně chorá, má ji každý muž chránit, podat jí deku nebo zabalit do svého kabátu, a ne situace zneužít. Když někde v hospodě na zemi leží velká bankovka, také ji nemohu beztrestně ukrást a odejít. Útoky na ženy považuji za hrozně podlé, protože žena spolu s dětmi a starci je nejbezbrannější bytostí. Ale myslím, že postoj kolínského imáma byl ojedinělý, většina imámů útoky odsoudila. Muslimům dělá špatnou službu, že jsou jednotlivci, kteří chtějí střet vyostřit a zlehčit takové kriminální chování. Ani v islámských státech se nic takového jako hromadný útok na ženy běžně neděje. Stalo se to pouze v Egyptě, ale to bylo v době revoluce, kdy se páchalo násilí nejen na ženách, ale na všech, tam tekla krev. Ale teď vidíme, jak se mohou chovat lidé, kteří jsou přesazeni do jiného prostředí. Ti lidé nechápou kulturu, do které přišli. Ve výpovědích násilníků, které zveřejňují německá média, říkají, že byli léta krmeni propagandou, jak je Evropa shnilá, že tam jsou ženy lehkého chování, chtějí si užít, proto se nezahalují, že na Západě rodina nefunguje a podobné nesmysly. Takové činy nejsou zvykem v muslimské komunitě. Když se tam mladík něčeho takového dopustí, nejdřív ho zmlátí otec, pak bratři a nakonec ho předají policii. Když se takový mladík dostane do Evropy, myslí, že si tady může taky dělat, co chce, že ženy jsou všechny pro něj. Proto je důležité ty, kteří mají šanci v Evropě zůstat, tedy v podstatě všichni Syřané, Afghánci, Iránci, co nejdřív začít učit jazyk a integrovat je, pokud dostanou mezinárodní ochranu a azyl. Nesmí se ale vytvářet ghetta, musí se rozptýlit mezi většinovou společnost. 

Někdo tyto násilnosti vysvětluje tím, že mezi imigranty v Evropě je většina mladých, svobodných mužů. Sexuolog Radim Uzel a také psychiatr Jan Cimický tvrdí, že zásadním důvodem, proč muslimové napadli ženy, je v tom, že prostě nejsou zvyklí na odhalenou a prostovlasou ženu, a když takovou na ulici potkají, vybudí to v nich sexuální agresi. Omlouvá to jejich chování? 

Omluvit je tím, že jim chyběla ženská náruč, opravdu nejde. To bylo jejich rozhodnutí jít za lepším, mnozí z nich tvrdí, že až se tady usadí, pozvou sem své rodiny. Ale je pravda, že příchod tak velkého množství mužů není dobrý, skladba příchozích by měla být vyváženější. Ale lze to regulovat. Podle mne je to poučení do budoucna, teď by měly přicházet třeba mladé rodiny. Pokud jde o ty mladé muže, dělají jakési předpolí, jejich rodina je vybaví penězi a předpokládá, že až se tady usadí, přijde za nimi. Mám na mysli především ekonomické migranty, ale ti budou vraceni, protože je potřeba pomoci především žadatelům o azyl. Ekonomičtí migranti nemají ani tady v Česku nárok na pobyt a na ochranu. Tvrdím neustále, že u nás jsou dobré azylové zákony, navíc se můžeme učit od Západu, protože prošel něčím, na co se můžeme připravit. Takže věřím, že to zvládneme. 

Co říkáte na politickou korektnost v Evropě, která vede k zatajování některých věcí týkajících se například i kriminality imigrantů? Ukázalo se to i v případě silvestrovských násilností vůči ženám, kdy skutečnost byla nejprve v médiích zatajována. 

Myslím si, že pochybila média. A že pochybila sama, bez vlivu politiků. Určitě to cenzurovala. Ale média na to mají právo, když dostanou deset článků, vyberou prostě jen dva, protože kvůli místu nemohou zveřejnit všech deset zpráv. 

Ale nebyla to autocenzura kvůli politickému klimatu, které se kolem problému imigrace v západoevropských zemích vytvořilo? Když kdokoli poukáže na nějaké problémy související s migrací, hned je obviněn z nesnášenlivosti, nebo dokonce rasismu. Nakonec západoevropští politici z toho přece obviňují i nás? 

Nedělejme z politické korektnosti strašáka. Je to kulturní a politický výdobytek sjednocené Evropy. Já jsem pro korektnost ve všech oblastech. Když jedete v tramvaji, také nechcete, aby někdo nadával, aby ve vaší přítomnosti padala vulgární nebo rasistická slova. 

Ale není něco jiného vyslovovat nadávky a něco jiného zamlčovat skutečnost? Je v pořádku, aby média zamlčovala u některých trestných činů, že je spáchal Syřan, muslim nebo Rom? 

Myslím, že v tom problém není. Česká média si obzvlášť libují v tom, že trestný čin spáchal Rom. Problém vidím u politiků. Naučili se nepoužívat nějaké tvrdé výrazy. Myslím, že je naprosto normální říkat, že útočník je Arab nebo že obětí byl Žid. Když jde o nějaký útok, dokonce se po národnosti obětí pátrá, francouzská média přece hned zveřejnila, že obětí nedávných útoků v Paříži byl židovský obchod. I u útočníků by se to mělo říkat, protože když někdo zaútočí, má smůlu. To bychom za chvíli mohli také zamlčovat, jestli byl útočník muž nebo žena. Nemyslím, že je nějaká nekorektnost to říkat. Je to v pořádku, lidi potřebují informace. Ale korektnost spočívá v tom, že se skutečnost nezobecňuje, že se neříká, že všichni Arabové nebo muslimové jsou teroristé, nedává se kolektivní vina. V politické korektnosti vede Německo po svých zkušenostech, kdy rozpoutalo světovou válku. Ale myslím, že nastala chvíle i v Německu, kdy se říká, jak to skutečně je. Ale výroky nesmí překračovat elementární slušnost, aby šlo noviny číst a zprávy poslouchat. 

Vidíte politickou korektnost i v České republice? 

Tady ji moc nevidím. Třeba prezidenta Miloše Zemana považuji za politicky nekorektního, mohl by se obejít bez různých výroků a útoků na ochránce lidských práv – Pussy Riot nebo na další lidi. To by skutečně dělat nemusel, ale u něj je to politický styl; to je prostě on, to je jeho politická kampaň, aby se zalíbil svým voličům. Zemana vulgární výrazy na adresu Pussy Riot všichni odsoudili. Pussy Riot jsou světoznámé a uznávané bojovnice za lidská práva, jim neublíží, že pár zemanovských fandů jim říká tak a tak, ale Zeman udělal ostudu po celém světě. Ale myslím, že se politická nekorektnost týká obou stran. I výroky, které někdo říká o Miloši Zemanovi nebo Vladimiru Putinovi, už jsou za hranicí politické korektnosti. Prostě žijeme ve vyostřené době, pro tvrdší slovo nejde daleko řada politiků. Teď už nikdo nikoho neobviní z toho, že je nekorektní. Už jsme přesunuli pozornost z otázky verbální politické korektnosti na korektnost ve skutcích. Teď je na prvním místě bezpečnost. 
  • Date:28.01.2016