Politika

Policie ČR by se měla chovat lidštěji a profesionálněji k cizincům před vyhoštěním

  • Date:11.11.2015
Stehlíková v Politickém spektru ČT: Zeman prošlapává cestičku Putinovi
Měla by si přizvat na pomoc sociální pracovníky a odborníky na komunikaci 
Podle rozhodnutí Ústavního soudu se policisté dopustili nelidského a ponižujícího zacházení při pokusu o vyhoštění Kamerunce, kterého se snažili násilím dostat do letadla. 

Občan Kamerunu dozvěděl o odletu večer předcházejícího dne a odmítl odjet na letiště z uprchlického zařízení v Bělé. Policie jej eskortovala na letiště násilím za pomoci chvatů, pout, poutacího pásu a slzotvorného spreje. Na letišti jej vezli na vozíku pro zavazadla. Muž s odletem nesouhlasil a měl letět bez doprovodu, proto kapitán letadla Turkish Airlines kamerunského občana ani nepustil na palubu – podle něj představoval bezpečnostní riziko. Celá akce tak vyšla naprázdno.

Policie České republiky se v tomto případě chovala neprofesionálně, bez ohledu na důstojnost člověka, kterého měla vyhostit. Jedná se o systémový problém České policie v práci s lidmi, čekajícími na vyhoštění. Jsou většinou zadrženi v některém z uprchlických zařízení, nikdo však s nimi systematicky nepracuje a nekomunikuje. V mnoha západních zemích s cizinci před vyhoštěním systematicky komunikují sociální pracovníci, zejména v období, kdy jsou umístěni v detenčních zařízeních a čekají na vyhoštění. Tito odborníci, často s psychologickým vzděláním a s empatickým přístupem, pomáhají svému klientovi získat náhled na jeho nelehkou situaci, vyrovnat se s rozhodnutím soudu o vyhoštění, uvědomit si nutnost podrobit se tomuto rozhodnutí, probírají možnosti života v budoucnosti. Ve většině případů cizinci pak dobře spolupracují a při opuštění hostitelské země nekladou žádný odpor. 

Policejní praxe v České republice by se měla do budoucna systémově změnit podobným směrem. Policisté by se měli metodicky dovzdělat, jak zacházet s cizinci, nelegálně pobývajícími na území České republiky, eventuálně přizvat na pomoc odborníky na sociální komunikaci. Lidštější a profesionálnější zacházení s nelegálně pobývajícími cizinci je nejen povinné ze zákona, ale je efektivnější a levnější. Pokud by tento lidštější postup byl uplatněn i v případě Kamerunce, kterého se vyhostit nepodařilo, celá akce by dopadla pravděpodobně úspěšně. 
  • Date:11.11.2015