Politika

Vzrušená debata v Lucerně: postoj Česka k Číně a Tibetu

  • Datum:20.05.2014
Jak se ukázalo na účasti a názorech publika, jsou téma česko-čínských vztahů a schizma obchodní a morální roviny této spolupráce velmi důležité a aktuální. Přesně takovými tématy se zabývá diskusní platforma Liberální fórum, které se kromě široké i odborné veřejnosti účastní politické a diplomatické špičky.

Fotogalerie