Politika

Česká republika potřebuje antidiskriminační zákon

  • Date:04.12.2008
S Vladimírem Špidlou a dalšími v průběhu kampaně Recpect Evropského roku interkulturního dialogu

Poslanci musí zabránit dalšímu poškozování pověsti ČR a přehlasovat prezidentské veto tzv. antidiskriminačního zákona

Během jediného týdne se dvakrát ozvaly evropské instituce kvůli tomu, že Česká republika nezačlenila do svého právního řádu antidiskriminační směrnice EU, ačkoliv se k tomu zavázala ještě před vstupem do Unie.

Dnes Evropský soudní dvůr v Luxemburgu vydal odsuzující usnesení vůči České republice za nesplnění implementace směrnic 86/378/EHS a 96/97ES, týkajících se zajištění rovného zacházení pro ženy a muže v oblasti sociálního zabezpečení v zaměstnání a podnikání. Minulý týden podala Evropská komise k Evropskému soudnímu dvoru v Luxembourgu žalobu na Českou republiku za nenaplnění jedné z nejzávažnějších podmínek členství, tedy implementace tak zvané „rasové" směrnice (Směrnice 200/43/EC z 29. června 2000 o rovném zacházení bez ohledu na rasový či etnický původ) a Směrnice 2000/78/EC z 27. listopadu 2000 o rovném zacházení v zaměstnání a povolání do českého právního řádu. Společným jmenovatelem těchto žalob a dnešního rozsudku Evropského soudního dvora je absence střešní normy zaručující rovné zacházení a zabraňující diskriminaci. Česká republika je jediným členským státem EU, který v právním řádu pojistku proti diskriminaci dosud nemá.

Aby k takovým žalobám a rozsudkům nedocházelo, stačí jediné hlasování Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, kterým by poslanci zrušili presidentovo veto Zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (známého pod názvem antidiskriminační zákon).

„Vetováním antidiskriminačního zákona se prezident se zasloužil o další mezinárodní kaňku na pověsti České republice, navíc musí ČR nyní uhradit veškeré výlohy soudního řízení a hrozí daleko vyšší sankce.Pokud na základě dnešního rozsudku bude vyměřena pokuta, musí se hradit denně, což znamená naprosto zbytečné finanční zatížení ČR. Apeluji tímto na politické partnery, aby urychleně projednali antidiskriminační zákon ve sněmovně, zrušili prezidentovo veto a zabránili tak dalším žalobám, soudům, finančním ztrátám a s tím spojené ostudě," řekla ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková.

Česká republika připravovala komplexní právní normu pro zajištění rovného zacházení pro všechny a ochranu před diskriminací po nezvykle dlouhou dobu více než 4 let. Po schválení tzv. antidiskriminačního zákona v obou komorách parlamentu v první polovině letošního roku normu vetoval prezident republiky. „Když poslanci nerozhodli ani na jednání v úterý 25. 11., míra trpělivosti Komise a dalších evropských institucí přetekla. Nyní tak hrozí série žalob a rozsudků proti státu podobných tomu z dnešního dopoledne," vysvětlila ministryně.

  • Date:04.12.2008