Aktuality

Agentura pro sociální začleňování v Mostě podpoří projekty sociálního podnikání a protidrogovou prevenci

  • Date:18.08.2008
Ministryně Stehlíková a primátor Mostu Vozka
V Mostě bylo dnes uzavřeno lokální partnerství, kterého se účastní vedle Agentury a statutárního města Mostu také Úřad práce, několik neziskových organizací a základní škola v městské části Chanov.
Lokální partneři budou spolupracovat také s městskou policií. Ustavujícího jednání lokálního partnerství se zúčastnili ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková, ředitel Agentury Marek Podlaha a primátor Mostu Vlastimil Vozka. Rada města Mostu by měla schválit členství města v lokálním partnerství 21. srpna 2008. Lokální partnerství Most se bude podílet na realizaci integrovaného plánu rozvoje města Mostu pro městskou část Chanov. Soustředit se bude na oblast vzdělání, zaměstnanosti a rozvoje sociálních služeb.

Lokální partnerství má koordinovat aktivity jednotlivých zapojených organizací tak, aby se vytvořily životaschopné projekty, které mají šanci získat podporu z evropských strukturálních fondů a přinést dlouhodobé udržitelné efekty v oblasti integrace v romských lokalitách.

Agentura nechá vypracovat aktuální studií nutnou pro integrovaný plán rozvoje města v oblasti Chanova. Bude se zabývat analýzou překážek pro zaměstnávání Romů, podnikání, vzdělávání včetně nabídky celoživotního vzdělávání, možností urbanistického rozvoje, stavu integrace romské menšiny a životních podmínek, postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže v oblasti Chanova. Zvláštní analýza zmapuje také postoje obyvatel žijících v lokalitě k romské menšině. „Tyto analýzy považujeme za podstatné. Integrovaný plán rozvoje lokality Chanov bude vycházet z přesných a aktuálních informací. Oceňuji, že město Most učinilo v poslední době mnoho pro projekty a aktivity v oblasti integrace. To je zárukou budoucího úspěchu také pro lokální partnerství v Mostě ," řekla na závěr jednání ministryně Džamila Stehlíková.

Plánované projekty sociální ekonomiky a podporovaného zaměstnání se soustředí na začleňování romských pracovníků do etnicky různorodých pracovních kolektivů. První pracovní místa jednak v oblasti sociální práce a terénních sociálních služeb, jednak v oblasti zvelebování veřejných prostranství budou vytvořena v roce 2009. Všichni pracovníci projdou také rekvalifikačními kurzy a školeními, které budou poskytovat organizace Most k naději a Dům romské kultury.

Dům romské kultury plánuje otevřít interaktivní a multimediální učebnu, kde se budou romští zájemci školit v užívání moderních informačních a komunikačních technologiích. Klíčová je nabídka poradenství pro trh práce a hledání vhodného zaměstnání. Most k naději připravil návrh projektu prevence drogových závislostí, hazardního hráčství a dalších sociálně patologických jevů. Terénní pracovníci by měli pocházet přímo z lokalit postižených sociálními problémy, měli by projít odbornou přípravou, aby mohli přímo v terénu, který velmi dobře znají, vyhledávat klienty, nabízet jim pomoc a pomáhat jim k řešení jejich nepříznivé situace.

  • Date:18.08.2008