Aktuality

Ať o prezidentově zdravotním stavu vydá zprávu lékařské konzilium

  • Date:06.10.2021
prazsky-hrad
Kancelář prezidenta republiky a jeho tiskový mluvčí tají pravdu a nekonají svojí povinnost
Kancelář prezidenta republiky a jeho tiskový mluvčí tají pravdu a nekonají svojí povinnost

Neinformují totiž veřejnost o zhoršujícím se fyzickém a duševním zdraví hlavy státu. Vyvolává to fámy a společenské napětí. Před časem na to již upozornil senátor a diplomat Pavel Fischer. Předseda Senátu Miloš Vystrčil aktuálně zvažuje, že se Senát bude ptát Hradu na zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana oficiální cestou.

Česko je před sněmovními volbami. Prezident má důležitou úlohu při sestavování nové vlády, která z těchto voleb vzejde. Jmenuje totiž předsedu vlády, účastní se jednání s předsedy parlamentních stran.
Informování veřejnosti o zdravotním stavu hlavy státu je veřejným zájmem. Je nepřípustné, aby tiskový mluvčí v reakci na dotazy urážel veřejnost přezíravými bonmoty a mlžením.

Existuje důvodná obava, že jednání prezidenta ČR mohou ovlivňovat beneficiáři cizí nepřátelské mocnosti. Je veřejným tajemstvím, že prezident byl pod vlivem pánů Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře již v době, kdy propukla kauza Vrbětice. Informace o vážném podezření na zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničních skladů ve Vrběticich dostali ústavní činitelé včetně prezidenta dne 7. dubna 2021. Když se za 10 dnů premiér Babiš a vicepremiér Hamáček šli poradit s prezidentem o dalším postupu v této věci, Miloš Zeman o útoku válečné agrese na území českého státu nevěděl. Jeho vlastní kancelář mu tuto informaci tajila. Nápad o Hamáčkově cestě do Moskvy a odvolání ministra Petříčka musel vzejít z prezidentova okolí, aniž by on o tom věděl.

Co se děje s prezidentem nyní?

Ještě prvního září Miloš Zeman zahajoval nový školní rok v ZŠ a MŠ v Merhautově ulici v Brně a vyprávěl prvňáčkům o přátelství. Byl sice upoután na invalidní vozík, ale jak sám říkal, politika se dělá hlavou.
Od 14. září do 22. září byl Miloš Zeman hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Pro objasnění uplynulých týdnů je třeba několik odborných lékařských termínů: podle anamnézy (z osobních kontaktů s panem prezidentem staršího data a nedávných informací od kolegů) lze předpokládat, že důvodem hospitalizace byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy. Infuzní léčba ve vojenské nemocnici zažehnala metabolický rozvrat, ale abstinence od alkoholu v průběhu osmidenní hospitalizace vedla k náběhu na delirium tremens. Dobu pobytu prezidenta v nemocnici mohla prodloužit mj. právě léčba počínajícího deliria.

Ani sebelepší léčba alkoholového deliria často nedokáže předejít jeho záludné komplikaci, a to alkoholovému amnestickému syndromu – tzv. Korsakovově psychóze. ​Jedná se o psychoneurologické onemocnění, kterou doprovází alkoholická polyneuropatie (poškození periferních nervů), paraplegie (ochrnutí dolních končetin) a těžká porucha paměti, především anterográdní i retrográdní amnézie (neschopnost utváření nových vzpomínek a současně zapomínání vzpomínek prožitých v minulosti). Pacient často konfabuluje, tj. nahrazuje výpadky paměti náhodnými smyšlenkami. Narušuje se vštípivost a uchovávání nových paměťových stop, pacient si například často nepamatuje ani to, co měl ke snídání, je dezorientován v čase.

Dlouhodobá paměť a sociální dovednosti trpí méně, takže postižený může při formálním kontaktu ve známém prostředí působit dojmem příčetného člověka a bez problémů například pózovat fotografovi. Proto Alena Schillerová pochválila duševní kondici po návštěvě Miloše Zemana v Lánech slovy: „Byl hrozně rád, že je doma, to bylo jednoznačně vidět. Říkal, že tam byl unavený, protože se nevyspal ve své posteli. Jinak na mě působil velmi dobře, hlava mu myslela, bylo vidět, že na všechny věci reaguje, ptá se aktivně.“ Nedodala ovšem, že prezident občas nevěděl, co se stalo před pěti minutami nebo má problém s identifikováním osob.

Zeman je jako Gottwald, odmítá abstinovat

Léčba alkoholové amnestické poruchy zahrnuje striktní abstinenci od alkoholu, čehož prezident Zeman není schopen a nikdo mu to nemůže nařídit. Odmítá znovu nastoupit do nemocnice dle rady svého lékaře. Světově uznávaný odborník na léčbu závislosti na alkoholu, zakladatel první záchytné stanice docent Jaroslav Skála kolegům vyprávěl, že nedokázal pomoct prezidentu Klementu Gottwaldovi ze stejných důvodů. Gottwald se na Hradě utápěl v alkoholu, ale odmítal samotný fakt svého onemocnění a neuznával žádné autority.

Rozměr této lidské a politické tragédie mnou otřásl. Přeji panu prezidentovi dlouhá leta života, ale mimo úřad, který už není schopen zastávat.

Množí se otázky, jak to vím, když jsem nikdy nebyla ošetřujícím psychiatrem Miloše Zemana, nemám k dispozici zdravotní dokumentaci. Můj závěr se opírá pouze o anamnézu, o data z veřejných zdrojů a standardní diagnostickou rozvahu.

Ironií osudu jsem studovala psychiatrii v Moskvě na klinice Sergeje Sergejeviče Korsakova, který věnoval doktorskou práci z roku 1887 „paralýze alkoholiků“. V ní jako první popsal alkoholový syndrom ztráty pamětí a ochrnutí dolních končetin, který s velkou mírou pravděpodobnosti lze diagnostikovat u prezidenta České republiky. Ráda bych se mýlila. Proto věřím, že v následujících hodinách lékařské konzilium zveřejní úplné a pravdivé informace o prezidentově zdravotním stavu.

Mlčení by mohlo vést k obavám, že jde o snahu pracovníků Kanceláře prezidenta republiky ututlat aktuální stav prezidenta před volbami proto, že Miloš Zeman nebude schopen vést povolební jednání. Má snad někdo v úmyslu nechat prezidenta, který není zcela při smyslech, jmenovat nového premiéra? Tuto obavu může vyvrátit pouze lékařské konzilium.

Česká republika se ještě nestačila proměnit v orientální despocii, kde informace o zdraví, a dokonce i o životě a smrti vládce jsou přísně střeženým tajemstvím, které nejbližší okolí vůdce zneužívá. Občané nejsou ovce pana Ovčáčka a mají právo slyšet pravdu.
  • Date:06.10.2021
  • Zdroj:Džamila Stehlíková
  • Autor:Džamila Stehlíková