Aktuality

UNAIDS ocenilo úsilí České republiky

  • Date:09.12.2009
symbol kampaně prevence AIDS

 v oblasti  všeobecného přístupu k léčbě a ochraně lidských práv osob žijících s HIV/AIDS

 Ženeva, 9. prosince. Na 25. jednání programové a koordinační rady společenského programu OSN k HIV/AIDS – UNAIDS byl vysoce oceněn posun v ochraně lidských práv v oblasti HIV/AIDS v České republice.  Mimo vysoké míry zajištění všeobecné dostupnosti léčby HIV/AIDS v České republice bylo vyzdviženo zrušení požadavku lékařského potvrzení o HIV negativitě u žadatelů o dlouhodobé vízum v ČR z jedenácti zemí včetně Ukrajiny, Moldávie a Vietnamu.  Tento postup byl zaveden do praxe na příslušných útvarech  služby cizinecké policie  ČR  od června  2009 a zrušen o necelé dva měsíce později.

Po oznámení této zprávy na plénu programové a koordinační rady UNAIDS se České republice dostalo potlesku. Důvodem pro zrušení tohoto opatření v České republice bylo nejen odhodlání dodržovat mezinárodních lidskoprávních úmluv, včetně Listiny základních práv Evropské unie,  ale rovněž úsilí o skutečně účinnou prevenci nemoci.  HIV infekce se nepřenáší běžným společenským kontaktem, proto místo stigmatizace cizinců z vybraných zemí je prevence HIV/AIDS v ČR zaměřena na práci s konkrétními ohroženými skupinami, kam patří muži, kteří mají sex s muži, injekční uživatelé drog či sexuální pracovníci. Dalšími důležitým cílem je vzdělávání mládeže a osvěta široké veřejnosti. Skutečnou výzvou je prevence zaměřena na cizince, kteří na území České republiky již pobývají, s cílem omezení rizikových  způsobů chování v prostředí především ukrajinské a vietnamské komunity. Naléhavým problémem je absence platného zdravotního pojištění u mnoha cizinců, což může v budoucnu v případě jejich nemoci být neúměrným ekonomickým zatížením pro ČR. Přibližně čtvrtinu všech HIV pozitivních osob v ČR tvoří cizinci.

Michel Sidibé, výkonný ředitel UNAIDS, zdůraznil, že tématem Světového dne AIDS 2009 a celého tohoto roku je právě všeobecný přístup k prevenci, léčbě a péči v oblasti  HIV/AIDS  a ochrana lidských práv. V obou těchto oblastech se Česká republika řadí k zemím s nejvyššími standardy. Antiretrovirová léčba HIV/AIDS je v ČR na špičkové světové úrovni, je dostupná každému, jehož zdravotní stav to vyžaduje a dokonce je povinná ze zákona. Přibližně 550 infikovaných pacientů dostává komplexní antiretrovirovou léčbu z přibližně tisícovky HIV pozitivních osob, žijících v ČR.  Pro porovnání - v současné době ve světě žije minimálně 5 milionů osob bez přístupu k léčbě. Po zrušení požadavku potvrzení o HIV negativitě pro žadatele o dlouhodobá česká víza neobsahují zákonné normy a další předpisy České republiky jediné ustanovení,  které by bylo v rozporu s lidskými právy z hlediska HIV/AIDS.     

 

Symbolicky právě v letošním roce, věnovaném ochraně lidských práv osob žijících s HIV, zrušil americký prezident Barack Obama zákon platný od  roku 1987, který zakazoval lidem infikovaným virem HIV cestovat do Spojených států. Zároveň Obama prodloužil platnost ustanovení, podle kterého zhruba půlmilionu Američanů žijícím s HIV je umožněn přístup k léčbě z vládních prostředků.


Podle manažerky Národního programu HIV/AIDS v ČR Džamily Stehlíkové ze Státního zdravotního ústavu, v porovnání se západními státy, zůstává dodržování pravidel bezpečnějšího sexu, především používání kondomů v ČR nedostatečné, a to i při styku s náhodným partnerem. Proto v posledních několika letech byl zaznamenán prudší nárůst počtu nově infikovaných, zejména mezi muži majícími sex s muži a u mladých žen. Odhaduje se, že v roce 2009 dosáhne počet nově zjištěných případů stejné úrovně jako v roce minulém, tedy odhadem přibližně 150 osob. Přitom je recept na to, jak se spolehlivě vyvarovat nákazy, velmi jednoduchý: při sexuálních aktivitách, zejména s náhodným partnerem,  se chránit kondomem, a to i při orálním sexu. Ochrání to i před většinou jiných pohlavních chorob, jejichž riziko je podceňováno - především syfilitidou. Pokud přece jen k nechráněnému styku dojde, po třech měsících je nutné se nechat testovat na přítomnost HIV protilátek, což lze učinit anonymně a bezplatně. V České republice jsou práva osob žijících s HIV zaručena zákonem.

MUDr. Džamila Stehlíková

Manager Národního programu HIV/AIDS pro ČR

Státní zdravotní ústav

 

  • Date:09.12.2009