Aktuality

Cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

  • Date:12.12.2008
  • Photogallery:open
Tichá hudba v Lichtenštejnském paláci

Dokument České televize Moji milovaní je nejlepším televizním pořadem zaměřeným na život zdravotně postižených osob.

V Lichtenštějnském paláci na malé Straně v Praze proběhl patnáctý slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením. Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková a další vysocí představitelé státu a korporací předali ocenění firmám
zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením, publicistům a autorům umělecké literatury zaměřené na problematiku zdravotního postižení. Atraktivním a duši lahodícím doplněním slavnostního programu byly tři vstupy souboru Tichá hudba, který interpretoval populární i lidové písně ve znakovém jazyce. Tělesné, synchronizované a skvěle připravené vystoupení
ukázalo jinou dimenzi jazyka a podtrhlo bezprostřednost setkání.

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením den připadá na 3. prosinec a letos si jej připomínáme již po sedmnácté. Tématem pro právě končící rok je Důstojnost a spravedlnost pro každého. Souvisí to s přijetím Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Česká republika ratifikuje tuto úmluvu v první polovině roku 2009.

Úmluvu návštěvníkům představila ministryně Džamila Stehlíková. Dokument se týká oblastí komunikace zdravotně postižených, definuje komunikační prostředky, které by se měly užívat ve veřejných sdělovacích prostředcích a při jiném veřejném vystupování. Úmluva stanovuje, co je diskriminace na základě zdravotního postižení. Vymezuje "přiměřené úpravy" budov, zejména
sídel veřejných institucí, veřejných prostranství či dopravních prostředků. Stanovuje také podmínky pro univerzální design spotřebního zboží, tak aby je mohly používat osoby s různým stupněm a druhem postižení. Osoby se znevýhodněním jsou v úmluvě chápáni šířeji, bez bližšího, třeba medicínského určení jejich postižení. Dodržování pravidel v signatářských
zemích bude kontrolovat a vymáhat sama OSN. "Proto jejím přijetím dojde poměrně rychle k významnému zlepšení dostupnosti služeb, zboží, budov a institucí či dopravních prostředků také pro osoby s momentálně omezenou možností pohybu jako jsou nemocní a zranění, senioři či rodiče s malými dětmi," řekla Džamila Stehlíková.

Ministryně předala ceny za nejlepší televizní pořady zaměřené na problematiku zdravotního postižení. Na samotném vrcholu podle hodnotící komise skončil dokument týmu autorů z České televize Moji milovaní, který přináší unikátní svědectví o třech odvážných párech zdravotně
postižených osob, které se rozhodly mít děti. Dokument ukazuje velkou lásku k dětem,
odvahu překonávat těžkosti, které zdravotní postižení před lidi staví, i určitou pokoru před vlastním stavem: když se autoři svých hrdinů ptali, jaké postižení považují za nejsnadněji zvládnutelné, všichni se shodli, že to, které je jejich osudem, v podstatě se necítí výrazně omezeni. "To snad také svědčí o tom, že naše společnost začíná těmto potřebným vycházet
vstříc a že tak budeme potkávat stále více osob se zdravotním znevýhodněním žijících spokojený život v rodinách a vychovávajících potomky," soudí ministryně Stehlíková.

V kategorii rozhlasový pořad sklidil vavřín vítězů dokument o životě paralympioničky Jany Fesslové. Tato reprezentantka se řídí v životě krédem, "každý má své postižení, ať je to vozík, povaha nebo pocity smutku." V kategorii písemných děl nejvíce zaujal rozhovor Heleny Chvátalové s maminkou chlapce postiženého těžkou epilepsií otištěný v časopise Florence.

Zástupce ministerstva průmyslu a obchodu předal ocenění V kategorii firem s převahou zdravotně postižených zaměstnanců společnosti IDEA CZ z Ústí nad Labem, která poskytuje řadu služeb a provozuje chráněné dílny, kde zaměstnává na 70 osob se zdravotním postižením, a výrobnímu družstvu OTAVA Písek s převážně průmyslovou výrobou a desítkou poboček po celých jižních Čechách.

Fotogalerie

  • Date:12.12.2008