Aktuality

Na úsvitu

  • Date:13.10.2008
Na úsvitu - banner výstavy
Úvodní slovo ministryně vlády ČR MUDr. Džamily Stehlíkové k zahájení
výstavy "Na úsvitu" k 60. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských
práv.
Výstava je pořádána k 60. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských
práv, nejznámějšího katalogu lidských práv, který ačkoli byl přijat jako
právně nezávazný si vydobyl vysokou politickou autoritu. Šedesát let je
dostatečná doba k vytvoření dostatečných záruk dodržování zaručených
lidských práv. Bohužel řadě zemí - včetně té naší - nedovolil
nedemokratický režim využít tohoto dlouhého období k přirozenému rozvoji
těchto garancí. Po dobu 40-ti let byla naše společnost křivena útlakem
vlády jedné politické strany a zároveň zrádnou péčí všeobjímající
sociální sítě.

S tím prvním jsem se dokázali vyrovnat poměrně snadno. K zajištění
základních občanských a politických práv - práva na svobodné volby,
práva shromažďovacího a sdružovacího, práva na účast na správě věcí
veřejných, práva na informace - postačilo s nadsázkou jen přijetí
příslušných zákonů. V jiných oblastech - v oblasti práv hospodářských,
sociálních a kulturních - však rozhodně ještě dobojováno není. Zřejmě je
tomu tak i proto, že se jedná o nepřeberné množství velkých, malých a
miniaturních témat a otázek, která se nedotýkají každého. Koho zajímají
podmínky, v jakých žijí vězni? Děti v dětských domovech? Senioři v
domovech pro seniory či ve zdravotnických zařízeních? Bezdomovci v
Praze? Romové v ghettech? Proč se trápit nad tím, zda duševně nemocní
opravdu potřebují žít v rozlehlých ústavech, kde sice mají všechnu péči,
ale šance na znovuzařazení do "normální" společnosti umírá s každým dnem
v něm stráveným?

Mým hlavním úkolem jako ministryně pro lidská práva je chránit slabší,
aby návrhy vlády nesnižovaly již dosaženou úroveň lidských práv,
případně nabízet své vlastní varianty řešení. O tom, jak je ve
skutečnosti široké pole mé působnosti a čeho v ní již bylo dosaženo,
však nejlépe vypovídá právě zahájená výstava.

Každá vernisáž je dobrou příležitostí k setkání se zajímavými lidmi. V
případě výstavy "Na úsvitu" byla takovou příležitostí již samotná její
příprava. Pracovníci Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR při ní
spolupracovali s nevládními organizacemi působícími na lidskoprávním
poli. Sdružení nejen že poskytla cenné fotografie mapující jejich
činnost, ale také do značné míry ovlivňovala obsahovou stránku panelů,
které výstavu tvoří. Být v kontaktu s neziskovým sektorem je nedílnou
součástí mé práce a podpora a aktivizace občanské společnosti se stala
jednou z mým osobních priorit.

  • Date:13.10.2008