Aktuality

Stehlíková: chovat se společensky zodpovědně se snaží stále více firem v Česku

  • Date:24.08.2008
Logo soutěže o nejodpovědnější firmu
Česká republika se jako jedna z prvních zemí nově přistoupivších k EU po roce 2004 zapojila do ojedinělé celoevropské soutěže společenské odpovědnosti firem (European Corporate responsibility Award).
23. srpna deset na našem území působících firem postoupilo do užšího výběru a bude se ucházet o pozici nejodpovědnější firmy v České republice a posléze i v Evropě. Jméno této vítězné firmy se dozvíme začátkem roku 2009 v Praze. Soutěž se koná pod patronátem eurokomisaře pro sociální oblast a rovné příležitosti Vladimíra Špidly, který zároveň předsedá odborné porotě soutěže. V České republice převzala patronát nad soutěží ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková.
E-I Consulting Group , což je organizátor soutěže a garant odbornosti poroty, prohlašuje o společenské odpovědnosti firem, že je dalším důkazem růstu prestiže otázek veřejného prostoru a toho, co nás lidi spojuje. Účastníky soutěže mohou být firmy z České republiky, Belgie, Bulharska, Francie, Německa, Řecka, Itálie, Lucemburska, Polska, Slovenska, Nizozemí a Velké Británie se svými CR projekty. „Soutěž přináší příklady dobré praxe, kdy se ukáže, že být zodpovědným vůči svým zaměstnancům a celé společnosti se vyplatí," řekla Stehlíková.
O jaký přístup se v případě společenské odpovědnosti firem jedná? V první řadě se hledí na dodržování nejlepších standardů a vztahů na pracovišti, transparentním odměňováním počínaje a programem personálního profesního rozvoje pro každého konče. Dále se jedná o kontakt se zákazníky, o dodržování spotřebitelské vlídnosti, absolutní otevřenosti a kvalitního servisu. Otevřené a iniciativní společnosti pomáhají také přímo ve veřejném prostoru, školám, neziskovým organizacím i jednotlivcům v jejich obecně prospěšné činnosti. Vedle kvality, propracovanosti a komplexnosti programů se hledí také na jejich zavádění a skutečné dopady.
  • Date:24.08.2008