Téma dne

Prioritou Agentury v Břeclavi je vzdělávání

  • Date:11.08.2008
Logo Agentury pro sociální začleňování
Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková a starosta Břeclavi Dymo Piškula se zúčastnili jednání lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování v Břeclavi.
Zdejší lokální partnerství Agentury vzniklo v červnu letošního roku a sdružuje mimo zástupců města Úřad práce, oblastní Charitu Břeclav, Apoštolskou církev, městskou policii. Neziskový sektor zastřešuje IQ Roma servis, o. s. Program Agentury je postaven na výstupech studie společnosti GAC a zahrnuje přípravu speciálních projektů pro občany ohrožené sociálním vyloučením, například na míru šité rekvalifikace pro vybrané motivované jedince či rodiny, děti, ale také dospělé, s cílem dostat konkrétního člověka do práce. Prioritami integrační politiky v Břeclavi jsou oblast zaměstnávání, zkvalitnění přístupu k sociálním službám a jako číslo jedna pak vzdělávání.

Lokální partnerství vychází z hloubkového průzkumu GAC, který proběhl v terénu, přímo v romské komunitě v první polovině roku. Vyplynulo z něj, že míra nezaměstnanosti břeclavských Romů se loni v prosinci pohybovala kolem devětašedesáti procent. A že naprostá většina Romů v Břeclavi, celkem sedmaosmdesát procent, dosáhla nejvýše základního vzdělání.

V Břeclavi proto kladou důraz na vzdělávání. Rozhodli se vybudovat systém asistence přímo na školách. Zaměří se nejen na práci zkušených pedagogů, ale i na práci s dobrovolníky, kteří by se věnovali doučování slabších žáků. Zájemce o práci dobrovolníků podstoupí vzdělávací kurz Masarykovy univerzity v Brně. Další nabídkou pro břeclavské školy bude koncept férové školy. Tato iniciativa se snaží v českém vzdělávacím systému prosadit co nejotevřenější prostředí pro všechny děti bez ohledu na podmínky, z nichž pocházejí, a handicapy. Do podpory vzdělávání a volnočasových aktivit dětí z prostředí ohroženého sociálním vyloučením se zapojí IQ Roma servis o. s., oblastní Charita Břeclav, Apoštolská církev a Royall Rangers. V rámci projektů Agentury by měli romští žáci a žákyně dosáhnout na studium na středních školách tak, aby následně našli uplatnění na trhu práce.

Dalším krokem, který partneři navrhují, je širší zapojení místních zaměstnavatelů a jejich motivování k podpoře zaměstnanosti především dlouhodobě nezaměstnaných osob. Právě v aktivitě zaměstnavatelů v regionu je podle průzkumu velká naděje, že nastane obrat v sociální situaci části místních obyvatel, ohrožených sociálním vyloučením.
  • Date:11.08.2008