Téma dne

Tiskové prohlášení k porušení svobody slova v Číně

  • Date:05.08.2008
logo olympiády v železech

Apeluji na společnost Eutelsat, aby dodržovala mezinárodní a evropské smlouvy, upustila od diskriminace NTD TV a přestala podporovat komunistický režim Číně v potlačování svobody slova.

Považuji za svoji povinnost připojit se k požadavku okamžitého zprovoznění satelitního signálu nezávislé televize New Tang Dynasty (NTD TV) nad Čínou, což je zákonnou povinností francouzské společnosti Eutelsat. Pro obnovení vysílání NTD TV a opětovné zpřístupnění necenzurovaných informací pro miliony Číňanů neexistují žádné technické či finanční překážky. Apeluji na společnost Eutelsat, aby dodržovala mezinárodní a evropské smlouvy, upustila od diskriminace NTD TV a přestala podporovat komunistický režim Číně v potlačování svobody slova. Rovněž se připojuji k výzvě Mezinárodnímu olympijskému výboru, aby zajistil v Pekingu úplnou svobodu informací včetně svobodného přístupu k internetu a umožnil zahraničním novinářům svobodně a zodpovědně vykonávat své povolání bez cenzury.
Omezování svobody projevu, jak se to stalo v případě vypnutí signálu nezávislé televize New Tang Dynasty (NTD TV) nad Asií, je v rozporu s olympijským principem nediskriminace, principem nezcizitelnosti a nezadatelnosti lidských práv a veřejným slibem čínské vlády zajistit plnou svobodu přístupu k médiím během olympijských her. Nic na tom nemění fakt, že se k tomuto kroku potlačení svobody projevu uchýlil zástupce společnosti z členské země EU, vázané mezinárodními a evropskými smlouvami. Mezinárodní právní dokumenty o ochraně lidských práv a základních svobod podepsala i Čína. Porušování svobody slova v Číně je v rozporu s těmito mezinárodními lidskoprávními závazky.
Svoboda projevu a právo na informace, ztělesněné ve svobodných mediích, jsou fundamentálními demokratickými hodnotami a nejzákladnějšími lidskými právy, která mají chránit ostatní svobody. Pouze v případě, že o tom budou informovat svobodná média, lze bránit lidská práva těch, jimž čínský režim jejich svobody upírá.
  • Date:05.08.2008