Téma dne

Agentura pro sociální začleňování v Chebu zapojí do práce i vietnamskou komunitu

  • Date:30.07.2008
krásné náměstí v Chebu
První jednání lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování v romských komunitách proběhlo dnes v Chebu. Jednání se účastnili ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková, starosta města Cheb Jan Svoboda, zástupce úřadu práce, školských zařízení a neziskových organizací.

Agentura má za cíl koordinovat a podporovat připravované projekty v sociálně vyloučených lokalitách v oblastech bydlení, zaměstnávání, vzdělávání a volnočasových aktivit, bezpečnosti, prevence kriminality a sociálně patologických jevů včetně lichvy, gamblerství, prostituce, výroby a distribuce drog, domácího násilí či zanedbávání plnění rodičovských povinnosti.

Agentura má za cíl zvýšit kvalitu života v chebských lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Brzdou k dosažení tohoto cíle je řada sociálně patologických jevů a problémů, do kterých jsou zapojeny i jiné etnické skupiny, včetně vietnamské komunity. V boji s hazardem, prostitucí či drogovou kriminalitou bude Agentura spolupracovat s místní vietnamskou komunitou. Ministryně Stehlíková se setkala s členy Komise pro národnostní menšiny v Chebu za vietnamskou komunitu a s jejími dalšími zástupci.

„Cílová skupina Agentury se neomezuje pouze na příslušníky romského etnika. Sociální vyloučení nechápeme jako problém etnický, nýbrž především sociální", řekl Bronislav Podlaha, manažer Agentury a lokální koordinátor pro Cheb a Most.

Členové lokálního partnerství se shodli na společném postupu při vytvoření řady konkrétních projektů, které by měly dosáhnout na finanční prostředky ze zdrojů Agentury, z národních zdrojů, z regionálních rozvojových prostředků a z evropských strukturálních fondů. Jedním z projektů je rekonstrukce denního centra sv. Alžběty, kterou bude realizovat diecézní charita Plzeň s cílem poskytovat sociální služby potřebným osobám. Občanské sdružení Rokršti plánuje věnovat se nejen dětem z přípravných tříd, ale i jejich rodičům. Dále se k lokálnímu partnerství Agentury pro koordinaci integračních aktivit připojily Úřad práce v Chebu, městská policie a Policie České republiky, Základní škola se speciálním programem Cheb, Probační a mediační služba, Hospodářská komora, Útočiště o. p. s., K-centrum Cheb, Kotec o. s., Rada romských organizací, Lačo Jilo a další neziskové organizace. V plánu je navázání spolupráce s experty, se státní policií a s pracovním týmem Eger, který se zabývá prevencí násilí na dětech včetně komerčního sexuálního zneužívání dětí. Agentura napomůže čerpání prostředků z národních zdrojů a především rozvojové pomoci EU jak na místní, tak i na centrální úrovni.

  • Date:30.07.2008