Téma dne

Poslanci by měli schválit antidiskriminační zákon a odvrátit milionové sankce

  • Date:10.12.2008
S Vladimírem Špidlou a dalšími v průběhu kampaně Recpect Evropského roku interkulturního dialogu
Prolomení veta prezidenta vůči antidiskriminačnímu zákonu ochrání občany ČR před diskriminací a odvrátí vysoké pokuty za nesplnění směrnic Evropské unie v oblasti rovných příležitostí.
Dnes si připomínáme Den lidských práv. Právě před šedesáti lety Valné shromáždění OSN přijalo Všeobecnou deklaraci lidských práv, první mezinárodní kodex univerzálních práv člověka, o který se opírají další mezinárodní či národní právní úpravy lidských práv a svobod. Vycházejí z ní také směrnice Evropských společenství o rovném zacházení, tzv. "antidiskriminační směrnice". Česká republika řadu z nich nezačlenila do svého právního řádu, ačkoliv se k tomu zavázala ještě před vstupem do Unie. Minulý týden vydal Evropský soudní dvůr rozsudek vůči České republice pro nerovné zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pro pracovníky. Česká republika zároveň čelí žalobě Evropské komise kvůli nerovnému přístupu žen a mužů ke službám a zboží.

České republice tak v brzké budoucnosti hrozí pokuta, která se po vyměření platí denně - sankce pak může dosáhnout řádu milionů až desítek milionů EURO. Přitom pro uvedení naší legislativy do souladu s právem Evropských společenství stačí jedno jediné hlasování, které prolomí prezidentovo veto zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminačního zákona). Tento zákon odpovídá v plné míře pravidlům EU o rovném zacházení pro muže a ženy.

Ženy v Evropě stále vydělávají v průměru o 16 % méně než muži. V České republice činí rozdíl 20 %. Podle zprávy Eurofondu je to dáno výběrem studijního oboru a následného zaměstnání v odvětvích, která se nevyznačují vysokými výdělky např. v učitelství, zdravotnictví, sociálních službách nebo stravovacích službách. Muži jsou již od školních let motivování rodinou i školou ke vstupu do technických oborů a později pak jsou zaměstnáni v průmyslových odvětvích s vyššími výdělky. Muži jsou rovněž více zastoupeni ve vedoucích a manažerských pozicích. Přestože je vzdělanost českých žen v posledních letech dokonce vyšší než u mužů a pracují na plný pracovní úvazek, nedosahují často výdělku svých mužských kolegů. Kvůli času strávenému péčí o další členy rodiny nemají ženy možnost přesčasů, pracovních cest, vyskytují se nečekané absence kvůli nemocným dětem a požadavky na zkrácenou pracovní dobu. 5 % rozdílu ve mzdách plyne z diskriminace kvůli zažitým stereotypům, kdy za stejnou práci muži a ženy dostávají rozdílnou odměnu.

Nižší výdělek žen se promítá do nižšího starobního důchodu žen. V České republice k 30. červnu 2008 činil průměrný starobní důchod ženy 8 287 a muže 10 211 Kč. Rovněž v oblasti soukromých tzv. důchodových programů pojišťoven dochází k diskriminaci z důvodu pohlaví. Pojišťovny totiž při výpočtu vyplácené měsíční částky používají jiný vzorec pro ženy a muže. Když si jednovaječná dvojčata, muž a žena, spoří po stejnou dobu, žijí na stejném místě a mají podobné životní návyky, vypočtená měsíční částka se liší až v řádech stokorun, protože pojišťovny počítají dobu vyplácení důchodů pro ženu o asi čtyři roky delší než u muže.

Diskriminaci z ekonomických či administrativních důvodů nebo kvůli přetrvávajícím předsudkům právo Evropské unie nedovoluje. Žaloby a další řízení, které Evropská komise proti České republice vede, svědčí o nedostatečné ochraně občanů proti nerovnému zacházení. V případě přijetí antidiskriminačního zákona by evropské instituce všechna řízení vedená proti našemu státu zastavily. „ Česká republika se přistoupením k Unii zavázala dodržovat její právní předpisy. Poslanci si musí uvědomit, že dalším zdržováním projednání antidiskriminačního zákona přebírají odpovědnost za sérii žalob proti státu a související sankce ve výši až miliard korun, které zaplatí všichni občané této země," řekla ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková.

Jediný „antidiskriminační zákon" zajistí obětem diskriminace lepší vymahatelnost spravedlnosti a práva. Nyní se totiž při soudních řízeních posuzují složité případy diskriminace podle velkého množství norem a různých výkladů. Z hlediska vztahu státu a jeho občanů tak vlastně dochází k zabraňování dostupnosti práva pro lidi hledající spravedlnost.

Poslanecká sněmovna dosud nedokázala prolomit veto prezidenta republiky. Ochrana rovného přístupu ke všem občanům je součástí volebního programu většiny parlamentních stran včetně sociální demokracie. Její poslanci by měli zákonu podpořit. Všechny poslankyně a poslanci zvolení za Stranu zelených budou hlasovat pro prolomení prezidentova veta. "Prezident svým vetem tzv. antidiskriminačního zákona zbavil občany a občanky ČR možnosti účinně se bránit projevům diskriminace a ČR zavlekl do soudního sporu s Evropskou komisí, který nás všechny bude stát nemalé finanční prostředky. První prohra je jen začátkem. Prezidentův přehmat může napravit Poslanecká sněmovna tím, že prezidentské veto urychleně přehlasuje. Lidé v České republice si zaslouží podobná práva, jakým se těší zbytek EU. Jsme posledním státem v Unii, který své občany nechrání," řekla poslankyně Kateřina Jacques (SZ).

  • Date:10.12.2008