Téma dne

Ministryně Stehlíková navrhuje, aby dětský lékař stvrdil převzetí novorozence do své péče již během těhotenství

  • Date:25.09.2008
Presidentka 7. kongresu pediatrů Prof. Hrstková, ministři Julínek a Stehlíková
Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková oslovila dětské lékaře při zahájení VII. pediatrického kongresu v Jihlavě.
Ocenila jejich nezastupitelnou úlohu v oblasti ochrany dětí, péče o jejich zdravý rozvoj a v neposlední řadě při odhalování a předcházení případů zanedbávání, zneužívání dětí či dokonce jejich týrání. Zdůraznila potřebu dispenzarizace, tedy systematického odborného sledování a pravidelných kontrol dětí v rizikových rodinách, a součinnosti s orgány sociálně právní ochrany dítěte.

Podle ministryně by se měla zlepšit informovanost nejen praktických lékařů pro děti a dorost, ale i lékařů dětských lůžkových zařízení o syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Tento syndrom je výsledkem převážně úmyslného ubližování dítěti nejčastěji ze strany jeho nejbližších vychovatelů, hlavně rodičů, které poškozuje tělesný, duševní a společenský stav dítěte, případně způsobuje jeho smrt.

Podle ministryně Stehlíkové je nezbytné zvýšit povědomí všech dětských lékařů o postupech v případě podezření na týrání či sexuální zneužívání dítěte. Lékaři nejen že musí zajistit všechna potřebná vyšetření, ale zároveň informovat o svém podezření Orgán sociálně-právní ochrany dětí a policejní orgány. Konkrétní postupy v oblasti prevence násilí a špatného zacházení s dítětem budou diskutovat účastníci kongresu zítra.

Zvláštní pozornost by měla být věnována dětem v rizikovém prostředí. Dítě je ohrožené v daleko větší míře, pokud jeho matka nevyhledala lékařskou péči během těhotenství, porodila mimo zdravotnické zařízení, neregistrovala potomka u praktického lékaře pro děti a dorost, je HIV-pozitivní nebo závislá na drogách. Rizikovým prostředím jsou rodiny ohrožené sociálním vyloučením, nezaměstnaností a chudobou, prostředí s domácím násilím či se zvýšenou kriminalitou. Právě dětem z rizikového prostředí se častěji nedostává potřebné lékařské péče a nejsou včas odhalovány případy jejich týrání a zneužívání.

S cílem větší ochrany dětí z rizikového prostředí navrhuje Stehlíková začlenění kontaktu na dětského lékaře do těhotenského průkazu již během těhotenství nastávající maminky. Praktický lékař pro děti a dorost by tak stvrdil již během těhotenství, že po narození převezme dítě do své péče. V dokumentaci dítěte by měla být adresa, na níž má být odeslána informace o narození a lékařské zprávy o dítěti. Potvrzení dispenzarizujícího dětského lékaře o skutečném převzetí novorozeného dítěte s provedením poporodního vyšetření by se mělo stát povinnou součástí žádostí o výplatu sociálních dávek vztahujících se k narození dítěte - tzv. porodné a přídavky na děti. Ministryně Stehlíková o tomto návrhu jedná s ministerstvem zdravotnictví. Opatření by mohlo platit již od příštího roku.

  • Date:25.09.2008