Téma dne

Na teplickém sjezdu zelených byla Džamila Stehlíková zvolena do předsednictva strany

  • Date:08.09.2008
Zleva Jiří Škoda, Martin Bursík, Džamila Stehlíková a Josef Pova
Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková se opět stala členkou předsednictva své Strany zelených. Rozhodlo o tom 169 delegátů víkendového sjezdu. 

Džamila Stehlíková na sjezdu kandidovala s programem, který obsahuje témata lidskoprávní, rovnoprávnosti a rovných šancí pro každého. Dva roky do konce volebního období současné Sněmovny chce využít k prosazení zásadních zelených témat jako je ochrana práv žen, dětí, seniorů a menšin. K tomu připravila antidiskriminační zákon, jenž čeká na prolomení veta prezidenta republiky.

Stehlíková bude pokračovat ve vyjednávání s ministry školství, práce a sociálních věcí a spravedlnosti a prosadí sociálně ohleduplné reformy, které zaručí udržitelnost sociálního systému naší země na desetiletí dopředu. Bude pokračovat ve spolupráci s ministrem zdravotnictví na zlepšení přístupu k pacientům a posílení jejich práv na informace a dostupnou, kvalitní, profesionální péči.

Pro efektivnější koordinaci a spolupráci státního a nestátního sektoru chystá rozsáhlou normu o veřejné prospěšnosti. Ta povede k transparentnímu fungování neziskových organizací a zlepšení jejich financování. Stehlíková povede v příštím roce spolu se švédskou ministryní pro rodinu kampaň za potlačení násilí na dětech a ve společnosti. Na tuto kampaň uvolnila vláda 10 milionů korun. Zjara 2009 připravuje ministryně dvě evropské konference na téma ochrany práv seniorů a dětských práv. Obě jsou součástí českého předsednictví Radě Evropské unie.

Významným úkolem ministryně bude koordinace řešení romského začleňování. Pilotní projekt Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách by měl přinést soubor systémových opatření a metodické portfólio pro všechny samosprávy v České republice, které budou chtít do budoucna sociální problém této menšiny úspěšně řešit. Vláda také uvolnila prostředky pro památníky romského holocaustu.

Ve straně se Džamila Stehlíková zavazuje přispět k lepší komunikaci vedení a členské základny. Bude prosazovat větší spolupráci odborných sekcí s experty a institucemi a občanskými aktivisty na konkrétních projektech. Na podzim letošního roku vznikne odborná sekce sociální, která bude partnerem vedení strany při vyjednávání o reformách sociálního systému. Džamila Stehlíková se bude nadále podílet na tvorbě sociálního programu Evropských zelených pro volby do Evropského parlamentu. Veškerá její činnost by měla vyústit ve vytvoření kvalitního a odborně propracovaného volebního programu Strany zelených v oblasti sociální a ochrany práv a svobod pro sněmovní volby v roce 2010. 

  • Date:08.09.2008