Téma dne

Milovické děti: den odchodu posledního sovětského vojáka z Československa má být významným dnem

  • Date:23.08.2008
  • Photogallery:open
Džamila Stehlíková a Pavel Hlaváč, ředitel Muzea Milovicka
Džamila Stehlíková podpořila výzvu dětského zastupitelstva města Milovic, aby se den odchodu posledního sovětského vojáka z Československa, 30. červen, stal významným dnem České republiky.
Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská práva a menšiny se zúčastnila akce "symbolické přejmenování obce Milovice na Mírovice". Milovičtí jí chtěli připomenout 40. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Programu dominovalo vyhodnocení výzvy dětského zastupitelstva města Milovic, aby se den odchodu posledního sovětského vojáka z Československa, 30. červen, stal významným dnem. Děti v Milovicích nasbíraly stovky podpisů pod výzvu vládě a Parlamentu, aby den odchodu posledního sovětského vojáka z ČSFR byl vyhlášen významným dnem ČR.

Pobyt okupačních armád a následná dislokace desítek tisíc „spojeneckých" vojáků, stovek letadel a tanků patří k nejkřiklavějším ukázkám autoritativního přístupu Brežněvova Sovětského svazu ke svým „satelitům". Zároveň se jedná o dvě desetiletí, kdy Češi a Slováci ztratili podstatnou část své politické suverenity. 30. červen by se tak měl stát významným dnem, protože je to den, kdy se politická nezávislost Československa stala opět realitou.

Milovice byly v průběhu dvou okupačních dekád symbolem. Malá obec na Mladoboleslavsku „hostila" velitelství tzv. Skupiny vojsk střed Varšavské smlouvy. Vedle štábu zde pobývalo 18 samostatných jednotek, včetně 15. gardové tankové divize s 11 000 vojáky a 200 tanky či 131. smíšené letecké divize s 30 nadzvukovými stíhači a 3000 vojáky. Průjezd „sovětskými" zónami býval pro občany státu připomenutím toho, že samostatnost země je pouze na papíře. Cvičení vojsk probíhala často „za provozu" a stávalo se tak, že lidé na cestě třeba na chalupu museli náhle v lesích ve vojenských prostorech stát celé hodiny a sledovat „spojenecké manévry" s nízkými přelety stíhaček a střelbou ostrými náboji.
Celkem Československo k 30. 6. 1991 v 925 transportech opustilo 73 500 vojáků a 39 000 rodinných příslušníků, 1 220 tanků, 2 500 bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů, 105 letadel, 175 vrtulníků a 95 000 tun munice.

Dnes patří Milovice k nejmladším městům České republiky s průměrným věkem méně než 30 let. Není divu, že se zdejší občané snaží zapojovat do společného rozhodování také děti. Proto bylo zvoleno Dětské zastupitelstvo města Milovice, které v květnu 2008 mělo své ustavující zasedání. Starostou byl zvolen čtrnáctiletý Filip Kopecký, místostarostkou se stala Sandra Deljevič. Úkolem zastupitelstva je spolurozhodovat o dění v obci především v oblasti sportu a dalších volnočasových aktivit, prevenci sociopatologických jevů, rozvoje města Milovice. Dětské zastupitelstvo bude pomáhat utvářet školu a její prostředí.
Zastupitelé se na svém prvním jednání usnesli, že 30. červen má být byl vyhlášen významným dnem ČR - dnem, kdy okupační armády opustily území ČSFR. Usnesení znělo:
„My, členové Dětského zastupitelstva města Milovice, vyzýváme naše rodiče, rodiče našich rodičů, prarodiče a rodiče našich vrstevníků v celé České republice, aby u příležitosti čtyřicátého výročí okupace Československa v roce 1968 svým podpisem zavázali naše poslance a senátory k vyhlášení Dne odsunu okupačních armád z naší země významným dnem ČR".

Fotogalerie

  • Date:23.08.2008