Prevence HIV/AIDS

Čtvrtina HIV pozitivních osob v ČR neví o své pozitivitě, není léčená a může šířit nákazu dál

  • Date:31.07.2008
  • Photogallery:open
symbol kampaně prevence AIDS
Vzhledem k nárůstu nových případů HIV/AIDS v České republice uvolní ministerstvo zdravotnictví více prostředků na bezplatné anonymní HIV testování. Nárůst nových případů HIV/AIDS v České republice je za uplynulý půlrok 2008 ještě výraznější než v loňském roce.

„Důležitou součástí preventivní kampaně je testování na HIV infekci, což je jediný známý způsob prevence šíření nákazy lidmi, kteří netuší, že jsou HIV pozitivní", řekl ředitel Domu světla Miroslav Hlavatý. Právě v tomto zařízení bylo v minulém roce otestováno skoro 80 procent z těch, kdo žádali bezplatné anonymní testování na HIV. Dům světla se tak stává koordinačním centrem nové preventivní kampaně.

Zatímco v minulém roce, který byl epidemiology označen za „nejčernější" v historii HIV infekce u nás bylo za celý rok zjištěno 122 nových případů HIV pozitivity, tak za pouhých 6 měsíců letošního roku je to již 78 případů oproti loňským 57 případům za půlroku. Nárůst za měsíc květen byl 12 nových HIV+ osob. Celkový počet HIV pozitivních byl k poslednímu červnovému dni 939 osob (1120 v absolutních číslech). Největší počet HIV pozitivních případů připadá na Prahu, která je následována Středočeským a Jihomoravským krajem. Na opačné straně pomyslného žebříčku je Kraj Vysočina a Pardubický kraj. U dvanácti lidí se nově od počátku letošního roku rozvinul AIDS. Celkem se v ČR od roku 1986 toto onemocnění se projevilo u 248 lidí.

Skokový nárůst HIV pozitivních osob v minulém roce vedl ze strany ministerstva zdravotnictví ke změně koncepce financování Národního programu boje proti AIDS, kdy léčbu budou hradit zdravotní pojišťovny a pro prevenci je vyhrazeno více než trojnásobek prostředků v porovnání s loňským rokem. Nevládním organizacím a dalším institucím bylo přerozděleno 10 milionů Kč na kampaň prevence HIV/AIDS. Od příštího roku by kampaň měla být celonárodní a oslovovat širší veřejnost, především mládež.

„Alarmující je přetrvávající trend „omládnutí" skupiny HIV pozitivních osob: tímto nebezpečným virem se u nás nejčastěji nakazí ženy ve věku od 20 do 24 let a muži ve věku od 25 do 29 let," řekla ministryně Džamila Stehlíková. „Jestli se v devadesátých letech významně zvýšilo používání kondomu v populaci, od roku 2003 znovu dochází k častějšímu opomíjení této účinné ochrany před pohlavně přenosnými chorobami, zejména u mladých žen, a nemoc se posouvá do stále nižších věkových skupin. Proto bude takový důraz v kampani kladen na výchovu a vzdělání ve školách. Budeme se snažit oslovit především mladou generaci, která se zdá ztrácí obavy z této nevyléčitelné nemoci," dodala Stehlíková.

Minimálně 25 % HIV pozitivních osob v ČR o své nemoci neví a přenáší ji dál. Stále se nedaří infekci HIV odhalovat v časnějším stadiu, kdy je léčba daleko efektivnější. Kdyby všichni nakažení znali svou diagnózu, působilo by to preventivně a znamenalo by to snížení počtu nových případů o třetinu. U lidí, kteří o své nákaze nevědí, je riziko přenosu 3,5krát vyšší než u těch, kdo o své nákaze vědí.

Ačkoliv ČR nabízí testování migrantům, mnozí z nich o tom dosud nevědí a nevědí rovněž o dostupnosti léčby.

„Další rizikovou skupinu tvoří injekční uživatelé drog, zejména z východních zemí", dodala Stehlíková. Právě toxikomani s rizikovým chováním nejsou testováni tak často, jak by bylo vhodné vzhledem k míře rizikovosti jejich chování. Překážkou pro vyhledání testování mohou být psychologické zábrany, snaha popřít vlastní zdravotní problémy, obava ztratit partnera a v neposlední řadě obavy ze stigmatizace a diskriminace, především v profesní oblasti.

Fotogalerie

  • Date:31.07.2008