Regulace prostituce

 • Komu pomůže zákaz prostituce?

  • Datum:20.01.2014
  • Zdroj:Blogy Aktuálně.cz
  • Autor:Džamila Stehlíková
  Billboard v Chomutově
  Svoboda podnikání nebo boj za rovnost žen? Francie chce kriminalizovat nákup sexuálních služeb
 • Obcím chybí zákon o regulaci prostituce

  • Datum:30.01.2010
  Billboard v Chomutově
  Chomutov a další pohraniční obce nevzdávají boj proti prostituci. Pomůže Praha novým zákonem?
 • Návrh zákona o regulaci prostituce Zastupitelstva hlavního města Prahy má podporu většiny obcí

  • Datum:20.05.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Pavel Vetešník, Petr Pípal
  Co s nimi? Jsou zde a určitě i budou...
  Pracovní skupina k problematice prostituce dnes vyhodnotila postoje obcí k problematice prostituce a k návrhu zákona o regulaci prostituce, který připravuje hlavní město Praha. V ČR neexistuje komplexní právní předpis, který by definoval pojem prostituce a pravidla jejího vykonávání. Návrh zákona usiluje o regulaci veřejně nabízené prostituce a erotických podniků, jejich počtu, vzhledu, umístění a provozu tak, aby nebyl omezován život občanů některých měst a aby se eliminoval negativní vliv na veřejný pořádek a mravní výchovu dětí a mládeže. Návrh má řešit rovněž další problémy související s prostitucí, například problematiku nedobrovolné prostituce a organizovaného zločinu, riziko přenosu HIV/AIDS a dalších chorob, ochranu osob ve věku 15 - 18 let před prostitucí či problematiku platby příspěvků na pojištění a daní z vykonávání prostituce. Návrh zákona ukládá mimo jiného povinnost pravidelných zdravotních prohlídek poskytovatelů sexuálních služeb.