Chudoba a sociální začleňování

Summit Evropské unie v Bruselu zabývající se problematikou Romů

  • Date:16.09.2008
Džamila Stehlíková na návštěve v Kutné Hoře
Džamila Stehlíková v rozhovoru pro Radiožurnál hovořila o komplikacích se sociálně ekonomickým začleňováním a o nutnosti předávat si pozotivní modely mezi novými členskými zeměmi. Při tom vyzdvihla Agenturu pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přestože u nás přichází se zaručenými koncepcemi na řešení romské problematiky především vicepremiér Čunek, zajímají se o Romy i ostatní a podotkněme, že vlivnější politici. A právě z jejich popudu se dnes konal v Bruselu historicky první summit Evropské unie, který je zaměřen právě na otázky Romů a jejich další existence v rámci zemí sedmadvacítky. A jedním ze zástupců České republiky na tomto summitu je i ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková, s níž se nyní pokusíme spojit přímo do Bruselu. Dobrý večer.

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a menšiny
--------------------
Dobrý večer.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy, paní ministryně, na summitu zastupujete vládu, ovšem summit je především o Romech a pro Romy. Kteří tuzemští romští zástupci jsou v Bruselu a s jakými požadavky?

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a menšiny
--------------------
Především je tam prezident Asociace Dženo Ivan Veselý, který spolupodepsal se svým protějškem spousta deklarací, která popisuje situaci romské komunity v celé Evropě a jaksi snaží se dovolat pomoci ze strany evropských struktur především v oblasti ochrany před diskriminací, ochrany lidských práv, ale také i v oblasti sociální integrace, protože bez integrace Romů do společnosti, bez zvýšení úrovně vzdělanosti, zaměstnanosti a kvality bydlení Romů v Evropě dosáhneme potřebný emancipace.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když už jsme u té integrace, ono se teď hodně mluví o sociálním vyloučení Romů v celé Evropě. Jaká máte řešení proti takzvané té ghettoizaci, tomu, že vzniká řada ghett?

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a menšiny
--------------------
Právě to je ten náš český recept, který přinášíme do debaty, protože málo mluvit pouze o lidských právech a nediskriminaci, musíme přimět romskou komunitu, aby zapojila se do procesu začleňování. To znamená, aby děti dosáhly na úroveň vzdělání, které jim umožní chytit se na otevřeným trhu práce, zlepšit svoji sociální úroveň, splnit své životní sny a zde Česká republika má celou řadu receptů. Například nedávno vzniklou agenturu pro sociální začleňování, která čeká na prostředky z evropských fondů, aby rozjela svoji činnost a myslím si, že tento recept, toto know how je to, co chceme přinést. Naše politika stojí na základech expertních analýz, snaží se řešit situaci především v konkrétních lokalitách, v konkrétních městech, konkrétních rodin a myslím si, že i ten náš přínos během našeho předsednictví bude spočívat v tom, abychom tu debatu především s novými členskými státy, respektive se státy západního Balkánu vedli na společné platformě, a proto potřebujeme ty evropský struktury, abychom úspěšnými příklady mohli jaksi sdílet a posouvat tu politiku začleňování dál ve společné Evropě.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste mluvila hned o několika českých receptech, ono je to všechno hrozně pěkné míti recepty, ale jak chcete Romy samotné jaksi přimět k tomu, aby na to reagovali?

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a menšiny
--------------------
Jedině začleňováním. Romové musí jednak podílet se na realizaci těch receptů. Například pokud vytváříme chráněný bydlení či uvažujeme o vzniku nových pracovních míst, tak především samotní Romové měli by se na tom aktivně podílet, protože bez jejich motivace, spoluúčasti nedocílíme toho výsledku, to zaprvé. No, a zadruhé je zapotřebí v podstatě mluvit nejenom o právech, ale i povinnostech, což ty povinnosti pro všechny stejný a jaksi rozbít ten mýtus o tom, že někdo něco má jaksi z titulu, že je Rom a trvat na tom, že zajistíme všem rovný stát. Ale ten výsledek, kterého dosáhnou, je pak na snažení jednotlivců.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je pravda, že je to snažení jednotlivců, nicméně s kým chcete při aplikaci těch našich receptů především spolupracovat?

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a menšiny
--------------------
Našimi partnery by měly být nové členské státy. To znamená Maďarsko, Slovensko, pochopitelně i země západního Balkánu, které se chystají na vstup do Evropské unie, protože jednou ze tří priorit českého předsednictví je právě spolupráce se státy východní Evropy, se státy, které chystají se na vstup do Evropy. A zde máme společné neblahé bohužel komunistické dědictví, jehož důsledky teď řešíme a právě proto i ty problémy, které řešíme, jsou stejný. Všude v těchto zemích na prvním místě je nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání, špatný bydlení, vznik ghett. A jelikož ty problémy jsou společný, vím, že mnoho společných prvků, jak to řešit, budou stejný pro tyto země. Nicméně musím podotknout, že na dnešním summitu jsme se shodli na tom, že tíha zodpovědnosti je na národních státech, protože podmínky a situace v jednotlivých zemí natolik rozdílné, že nemůžeme vynalézt jednotný recept nejenom pro Evropu, ale dokonce i pro jednotný stát. Proto i v rámci třeba České republiky recepty pro řešení ghettoizace v jednotlivých místech a městech jsou rozdílný. Jinak to budete řešit, dejme tomu, v Českým Krumlově, jinak v Mostě, jinak v Ostravě.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
A závěrečná otázka, bude mít summit nějaká konkrétní řešení, nějaké konkrétní dopady kromě těch všeobecně líbivých deklarací?

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a menšiny
--------------------
Já se obávám, že nedohodneme se na vzniku jakýsi společné koncepce romské integrace pro celou Evropu, což jsme předpokládali, že je ambice Evropské komise. Nicméně už teď je jasné, že dohodneme se na vzniku společné platformy, politický platformy, kde budeme tato témata diskutovat a především posílíme jednotlivé členský státy v povědomí o důležitosti této otázky. Ostatně i přítomnost prezident Barrosa byla důkazem toho, že Evropa považuje postavení své největší národnostní menšiny za velice důležitý cíle, důležitou prioritu.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak uvidíme, jak vše nakonec dopadne. Já děkuji přímo do Bruselu ministryni Džamile Stehlíkové, s níž jsme hovořili o historicky prvním summitu Evropské unie, který se zabýval problémy Romů. Pěkný večer.

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva a menšiny
--------------------
Na shledanou.

  • Date:16.09.2008
  • Zdroj:ČRo 1 - Radiožurnál; Stalo se dnes
  • Autor:Markéta Ševčíková