Lidé se zdravotním postižením

Nový zákon o komunikačních systémech hluchoslepých a neslyšících je krok vpřed

  • Date:18.07.2008
  • Photogallery:open
Džamila Stehlíková hovoří před senátory
Senátoři vrátili zákon o znakové řeči po zapracování technických připomínek Poslanecké sněmovně. Tento zákon usnadňuje komunikaci neslyšícím a hluchoslepým a zaručuje nárok na asistenci tlumočníka v tom komunikačním prostředku, který ovládají.
Senát zároveň vzal na vědomí Závěrečná doporučení Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva - kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Výbor uznává dobrou kvalitu dialogu s Českou republikou, oceňuje dosažený pokrok v řadě oblastí, například v prevenci domácího násilí, a doporučuje další opatření, která by zajistila vyšší standard ochrany lidských práv v České republice.
Výbor například konstatuje, že Česká republika dosud postrádá komplexní antidiskriminační legislativu.

Plénum senátu schválilo technicko legislativní úpravy, předložené Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Zákon v upraveném znění nyní musí schválit sněmovna.

Účelem změny je, aby byl v televizním vysílání užíván český znakový jazyk, který je menšinovým jazykem, a je tedy srozumitelný i těm neslyšícím, kteří neovládají znakovanou češtinu.

„Novela zákona garantuje širší paletu komunikačních prostředků pro hluchoslepé a neslyšící osoby. Norma ulehčí přístup k informacím a přispěje tak k plnohodnotnějšímu zapojení hluchoslepých a neslyšících do společnosti. Přestože sociální i zdravotní služby pro hluchoslepé osoby jsou v České republice zajištěny na odpovídající úrovni, tato zákonná záruka dosud v české legislativě chyběla," uvedla k tomu ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková.

Senát zároveň vzal na vědomí Závěrečná doporučení Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech. Doporučení se týkají zejména postupu policie při zatýkání a zadržování podezřelých ze skupin ohrožených diskriminací, neexistence nezávislé kontroly policie, protiprávních sterilizací žen, nízkého zastoupení žen v politice, přetrvávání používání klecových lůžek ve zdravotnických zařízeních, vysokého počtu romských dětí umístěných v ústavech sociální péče a absence komplexního legislativního rámce ochrany před diskriminací. „Výbor oceňuje kvalitu dialogu s vládou a Parlamentem ČR, což má i nadále zůstat důležitou prioritou České republiky," dodává k dnešnímu jednání Senátu ministryně Džamila Stehlíková.

Fotogalerie

  • Date:18.07.2008