Lidé se zdravotním postižením

Ministryně Džamila Stehlíková navrhuje městu Kutná Hora zapojení do Národního rozvojového programu mobility pro všechny

  • Date:11.09.2008
Chrám Svaté Barbory v Kutné Hoře
Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková dnes navštívila charitativní akci na kutnohorském Palackého náměstí, jejímž cílem bylo podpořit a propagovat aktivní život lidí s omezenou možností pohybu a odstraňovat bariery v historickém městě.
Ministryně navrhla vedení tamní radnice, aby se Kutná Hora zapojila do Národního rozvojového programu mobility pro všechny, který finančně podporuje odstraňování barier zhoršujících dostupnost úřadů a veřejných institucí. Na bezbariérové přístupy čekají některé kutnohorské školy a úřady, především však Vlašský dvůr, kde sídlí městský úřad a galerie Felixe Jeneweina.

V historickém jádru Kutné Hory je absence bezbariérových přístupů dlouhodobým problémem. V čele občanských aktivit ve prospěch úprav místního centra pro lepší pohyb osob s omezenou mobilitou stojí od letošního roku občanské sdružení J. A. S. Zakladatelkou společnosti se stala Jana Flechtnerová, osoba s těžkým tělesným postižením, která ale podniká a je veřejně činná.

Dnešní kulturní odpoledne v centru Kutné Hory nemělo být jen příležitostí pro místní zažít známé osobnostmi kulturního a společenského života, ale jeho hlavním smyslem bylo právě podpořit činnost společnosti J. A. S. Setkání v centru města vyvrcholilo dražbou unikátního kalendáře na ručním papíru s originální dřevěnou lištou a slepotiskem Kutná Hora - Josef Slavíček - 2009 z nakladatelství Archa 90. patrony akce byli ministryně Džamila Stehlíková, poslankyně Parlamentu ČR Olga Zubová, moderátor a herec Vladimír Čech a herečka Táňa Fischerová. Všichni „kmotři a kmotřenky" podepsali výtisky kalendáře, které se poté vydražili mezi návštěvníky odpoledne. Celý výtěžek dražby byl věnován na činnost sdružení J. A. S.

Kutná Hora je jedním z nejnavštěvovanějších míst naší vlasti. Proto ministryně Džamila Stehlíková na jednání s vedením Kutné Hory městu navrhla využít zdrojů z Projektu mobility pro všechny pro financování náročných úprav památkové rezervace tak, aby splňovala nejvyšší návštěvnický standard včetně úplné bezbarierovosti,. Závěrečný termín pro předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2009 je 15. říjen 2008.

  • Date:11.09.2008