Rovné příležitosti žen a mužů

Třetí vítězství v soutěži "Strana otevřená ženám"

  • Date:23.10.2008
  • Photogallery:open
Džamila Stehlíková a Monika Mackoviková, zelená zastupitelka Šternberku
Také letos, stejně jako v předcházejících dvou letech, získala Strana zelených první místo v soutěži "Strana otevřená ženám", kterou každoročně vyhlašuje nestátní nezisková organizace Fórum 50%.

Cenu převzali ve večerních hodinách od pořadatelů soutěže na slavnostním vyhlášení členka předsednictva SZ Džamila Stehlíková a vedoucí Odborné sekce pro gender Michal Uhl.
Soutěž Strana otevřená ženám hodnotí parlamentní politické strany z hlediska dodržování politiky rovných příležitostí pro ženy a muže, a to uvnitř strany i navenek. Hodnotí se zejména jasně definovaný politický program týkající se rovných příležitostí, podíl žen na kandidátních listinách do krajských a senátních voleb, konkrétní prosazování politiky rovných příležitostí, podíl žen ve vedení strany a stanovení kvót či doporučení pro reprezentaci žen ve stranických orgánech a na kandidátních listinách.
U Strany zelených, podle vyjádření členky poroty Jany Smiggels Kavkové, porotci ocenili především vysoké zastoupení žen ve vedení strany i na kandidátkách a také volební program strany.
Na tomtéž slavnostním večeru se vyhlašovaly také výsledky další soutěže, a to o Nadějnou političku do 35 let, jejíž výsledky byly letos vyhlašovány poprvé. Političky byly hodnoceny na základě dotazníků, rozhodující přitom byla veřejná činnost, kterou se politička může vykázat, na jaké pozici je a co prosazuje, angažovanost i mimo politické struktury v rámci občanské společnosti, politické hodnoty a vzory a citlivost v otázce rovných příležitostí žen a mužů. Mezi třemi oceněnými byla i Monika Mackoviková, členka Strany zelených zastupitelka za tuto stranu ve Šternberku.
Členka předsednictva Strany zelených a ministryně Džamila Stehlíková se k soutěži vyjádřila s uznáním: "V politice jsou například oproti trhu práce znevýhodňováni mladí lidé, a mladé ženy tak vlastně musejí překonávat dvojí překážky - jako ženy a jako mladé ženy, které se musejí rozhodovat mezi rodinou, profesní kariérou a politikou. To téma viselo ve vzduchu a je dobře, že ho Fórum 50 % vyslovilo."
„Politika rovných příležitostí je jednou z priorit Strany zelených", říká Michal Uhl, vedoucí genderové sekce Strany zelených. „Vítězství v soutěži Strana otevřená ženám je pro nás oceněním, kterého si velmi vážíme. Strana zelných získala první místo potřetí, což, jak doufám, ukazuje na to, že ocenění není náhodné a je zhodnocením cílené práce. Osobně vnímám dnešní vítězství nejen jako zhodnocení předchozí snahy o tvorbu politického programu a o vyváženou reprezentaci žen a mužů, ale především jako dobrý impuls do budoucna, který nás utvrzuje v tom, že směr, jímž jsme se vydali, je správný."

Fotogalerie

  • Date:23.10.2008